Kezdőlap További kínálatunk Adatvédelmi képzések Adatvédelmi felelős képzés - egészségügy
Adatvédelmi felelős képzés - egészségügy
ISMERTETŐ
A Sämling Kft. és a Privacy Policy Online Services által, kifejezetten az egészségügyi intézményekre részére szervezünk specializált belső adatvédelmi felelős képzést.  
 
Az adatvédelmi törvény alapján belső adatvédelmi felelős kinevezése kötelező : 
  • ... 
  • 20 főnél több főt foglalkoztató egészségügyi intézmények
  • ...
 A tananyagban az Adatvédelmi törvény és az általános adatvédelmi kérdések mellett kiemelten szerepel a személyes (ezen belül az egészségügyi) adatok kérdésköre - elméleti és gyakorlati példákon keresztül.
 
 
A belső adatvédelmi felelős
 
a) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
 
b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 
c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
 
d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
 
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
 
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
  
Képzésünk az Adatvédelmi felelős képzés keretében kerül megrendezésre, egészségügyi intézményeknek szóló kiegészítéssel.
 
A vizsgára online felületen biztosítunk lehetőséget szabadon választott időpontban (a képzést követő 30 napban). A vizsga teszt jellegű, a megoldásra 60 perc áll rendelkezésre. 
 
A képzést jelenleg nem szervezzük nyitott formában. Elérhető képzéseink:
 
 
Bizonyítvány
A sikeres vizsgát követően cégünk névre szóló tanúsítványt állít ki a képzésen résztvevőknek.
CÉL, KOMPETENCIA, EREDMÉNY
Aki elvégzi a képzést, birtokába kerül annak az általános, és szakma-specifikus tájékozottságnak és tudásnak, amellyel szakszerűen láthatja el az adatvédelmi felelős pozíciót.
Tematika
 
1. Általános bevezető  
2. Az adatvédelmi törvény
3. A közérdekű adatok nyilvánossága
4. A személyes adatok védelme
5. Alapvető formai kötelezettségek
6. A jogellenes adatkezelés következményei
7. Adatvédelmi biztos
8. Bírósági, hatósági eljárás
9. Az 1995. évi CXIX. tv. vonatkozásai
A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
10. A 2001. évi CVIII. tv. vonatkozásai
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről MMS, SMS
11. A 2005. évi XC. tv. ismertetése
Az elektronikus információszabadságról
12. Alapvető informatikai biztonsági kérdések
2008. évi XLVIII. törvény ismertetése
 
Gyakorlati esetek különösen:
a személyes (ezen belül az egészségügyi) adatok kérdésköre.
Időbeosztás:
Mindkét nap: 9-17h
A 2 napos képzés összes óraszáma 20 óra, mely a szakképzési hozzájárulásból elszámolható.

Részvételi díj:
1 60000 Ft
(+25% ÁFA)
75000 Ft
Tartalmazza a jegyzetet, a vizsga és a tanúsítvány kiállításának díját, a frissítőket, valamint a szendvics vagy pizzaebédet.
Kedvezmények:
 8% Honlapunkon regisztrált ügyfél (A kedvezmény igénybevételéhez bejelentkezés szükséges)
 10% Magánszemély jelentkezőknek 10 % kedvezményt biztosítunk a képzés díjából
 12% Két résztvevő egy cégtől (2 fő egy rendezvényre, egy időben történő jelentkezése esetén)
 15% Három vagy több résztvevő egy cégtől
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
Oktatók
Dr. Kulcsár Zoltán
Jogász, informatikus mérnök, adatvédelmi szakértő. A PPOS adatvédelmi auditálás megalkotója. A PPOS keretein belül végzett adatvédelmi szakértői tevékenységével kapcsolatos főbb referenciái: Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Porsche Hungária, Air France, Hírek Média Kft. Évek óta céges adatvédelmi oktatásokat tart. Korábbi publikációi: Adatvédelem az Interneten, PPKE JÁK, 2005. január. Információszabadság?, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet pályázatának első helyezettje, 2006. május.
Kihelyezett vállalati képzés
A képzést kihelyezett formában is megszervezzük az Ön cége igényei szerint!
Kérjük írja meg igényét a katalin.kormos@samling.hu e-mail címre!
Referenciák