Kezdőlap Adó, Pénzügy, Számvitel Adókonferenciák - Főkönyvelő klub Számviteli aktualitások / Társadalombiztosítási változások
Számviteli aktualitások / Társadalombiztosítási változások
ISMERTETŐ
Az előadás a Főkönyvelő Klub keretében kerül megrendezésre, a Best Western Grand Hotel
Hungáriában (ingyenes wifi)!
 
Időpont:
2017. június 21. szerda 10:00-15:00
 
Program:

10:00 -12:00 Tomcsányi Erzsébet: 
Számviteli aktualitások
 
12:00-13:00 Ebédszünet
 
13:00-15:00  Futó Gábor: Társadalombiztosítási változások
 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak
 kreditpont jár a képzésen való részvételért!
 
A részvételi díj tartalmazza:
- az előadásokat,
- délelőtti bekészítést
(kávé, tea, üdítő, édes és sós sütemény),
- meleg ebédet svédasztal kínálattal, kávéval és üdítővel (igényelhető),
- a prezentációk anyagát nyomtatott és elektronikus formában,
- tollat és jegyzetfüzetet.
 
Tematika
10:00 -12:00 Tomcsányi Erzsébet:
Számviteli aktualitások
 
Halasztott ráfordítások, halasztott bevételek
– halasztott ráfordításként elszámolandó tételek:
ellentételezés nélküli tartozásátvállalás
beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hiteltartozásokra vonatkozó árfolyamveszteség elhatárolása
az üzemeltetőnek térítés nélkül átadott eszköz értékének elhatárolása
– halasztott bevételként elszámolandó tételek:
a fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, a véglegesen átvett pénzeszköz
az elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összege,
a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értéke
befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott bevétel összege
– a halasztott tételek feloldásának szabályai.
 
 
 
13:00 -15:00 Futó Gábor:
Társadalombiztosítási változások
 
Társadalombiztosítási változások – Biztosítás, járulékfizetés, szociális hozzájárulás adó, egészségügyi hozzájárulás
 
- A rehabilitációs hozzájárulás új mértéke 2017. évben.
- Kata adóalany tételes adója keresőképtelensége esetén.
- A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban „mért” munkaidő.
- A Kata adóalany társadalombiztosítási jogállása.
- Harmadik állam polgárának magyarországi munkavégzése. Megszűnik a két év letelte utáni járulékmentesség lehetősége, de ha ügyesek vagyunk, két évig nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.
- Egyéni és társas vállalkozó járulékfizetése, ha egyidejűleg több jogcímen részesül ellátásban (például gyermekgondozási díjban és gyermeknevelést segítő ellátásban).
- Mezőgazdasági őstermelő már választhatja év közben is a magasabb összegű járulékfizetést.
- Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra. Jelentősen hosszabbodik a várakozási idő a teljes ellátásra.
- Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés többes vállalkozói jogviszony esetén.
- Kata adóalany bejelentési kötelezettsége
- Átmeneti szabály harmadik állam polgárának magyarországi munkavégzésére.
- Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2017. évi összege.
- Változások a szociális hozzájárulási adóban.
- Feléled a Karrier Híd Program.
- Új kedvezmény a 27 százalékos szociális hozzájárulási adóból. A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény.
- Pontosítások a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben.
- A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2017. és 2018. évben, a minimálbér és a garantált bérminimum.
- A főállású kisadózók ellátási alapjának emelkedése (2017 – 2018.) változatlan tételes adó fizetése mellett.
- Konzultáció.
 
 
Alapvető nyugdíjjogi ismeretek
 
- A nyugdíj mellett végezhető keresőtevékenység.
- A nyugellátás folyósításának szünetelése (önkéntes szüneteltetés, civil szférában, közszférában).
- A nyugdíj melletti munkavállalás bejelentése (foglalkoztató, nyugdíjas részéről).
- A biztosítással járó jogviszony megszüntetése nyugdíj előtt (jogkövetkezmények, a munkáltatók felelőssége).
- Nyugdíjasok 0,5 százalékos speciális nyugdíjnövelése (2017. évtől hivatalból).
- Az adategyeztetési eljárás és kétévenként történő megismétlése.
- Konzultáció.
 
Időbeosztás:
szerda 10:00-15:00
Részvételi díj:
1 8000 Ft
(+27% ÁFA)
10160 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezés nélkül
2 15000 Ft
(+27% ÁFA)
19050 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezéssel
3 16000 Ft
(+27% ÁFA)
20320 Ft
egész napra, étkezés nélkül
4 22900 Ft
(+27% ÁFA)
29083 Ft
egész napra, étkezéssel
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
 10% Magánszemély jelentkező
 10% Önadózó újság előfizetői kedvezmény
 12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén
 12% Könyvelők.hu regisztrált tagjainak
 15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén
INFORMÁCIÓ:
képzés felelős  Tuba Vera kepzesszervezo
Tuba Vera
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 111
Fax: +36 1 212 5071
Email: vera.tuba
@samling.hu
képzésI ASSZISZTENS  
Simárdi Judit
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 108
Email: judit.simardi
@samling.hu
Képek