Kezdőlap Adó, Pénzügy, Számvitel Adókonferencia - Konferenciák az adóváltozásokról Az áfa és a számlázás aktuális kérdései / Az MT. változás hatása a jövedelmekre a gyakorlatban
Az áfa és a számlázás aktuális kérdései / Az MT. változás hatása a jövedelmekre a gyakorlatban
ISMERTETŐ
 A konferencia a Főkönyvelő klub keretében kerül megrendezésre.
Szeretettel várunk minden egyéni érdeklődőt!
 
Időpont: 2013. május 22. 10h00-12h00
 
Program:
 
10:00-12:00
ÁFA és számlázási aktualitások
 
 Előadó:
Dr. Farkas Alexandra
 (címzetes vezető tanácsos, NAV)
 
13:00-15:00
Az MT. változás hatása a jövedelmekre a gyakorlatban
 
 Előadó:
Dr. Pál Lajos
(ügyvéd, Pál és Kozma Ügyvédi Iroda)
 
Jelentkezzen be konferenciánkra
és küldje el előre kérdését az előadónak!
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak, adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek - a témától függően - általában kreditpont jár a konferencián való részvételért!
 
Tematika
Általános forgalmi adó és számlázás
 
1. A számlakiállítás alapvető formai szabályai
a) a számlakibocsátási kötelezettség
- kinek, mikor, milyen ügyletek esetén kötelező számlát kiállítania
- a 2013-től bevezetett számlázási joghatóság
b) az egyszerűsített adattartalmú számla esetei, szabályai, különös tekintettel a 2013-as változásokra
c) nyugtakibocsátás szabályai, kitérve a pénztárgépekre
d) a papír alapú számlák formai szabályai: a kézi és a számítógépes számla
e) az elektronikus számlakibocsátás keretei, különös tekintettel a 2013-as változásokra
f) a számlakibocsátásra előírt határidő, különös tekintettel a 2013-as változásokra
g) a kibocsátott számla korrekciója, az ún. számlával egy tekintet alá eső okirat
 
2. A számlázás tartalmi vonatkozásai
a) A termékértékesítés fogalma, fajtái; a szolgáltatásnyújtás fogalma, egyes fajtái; az apport, a megszűnés, az üzletágátruházás mentesítése az áfa alól
b) Termékértékesítésre vonatkozó teljesítési hely szabályok
c) Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó teljesítési hely szabályok, különös tekintettel a gazdasági célú letelepedés fogalmára
d) A számla dátumai: a kiállítás dátuma, a teljesítés időpontja valamint az adókötelezettség keletkezése
- a teljesítési időpont főszabálya
- az Áfa törvény 58. §-a alá tartozó ügyletek köre és teljesítési időpontja, különös tekintettel a 2013-as változásokra; a gyűjtőszámla és az Áfa törvény 58. §-a alá tartozó, elszámolási időszakos ügylet elhatárolása
- a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany adófizetési kötelezettsége 2013-tól
- az előleg-szabály
- a belföldi fordított adózás kapcsán történő áfa-fizetés szabályai
- a külföldi fordított adózáshoz kapcsolódó áfa-kötelezettségek időpontja
- a közösségi termékügyletekhez kapcsolódó áfa-kötelezettségek időpontja
- A 2013-tól bevezetésre került belföldi összesítő jelentés szabályai (a tételes összesítő jelentés és az összevont összesítő jelentés)
e) Külföldi ügyletek és számlázás
- a közösségi adómentes termékértékesítés és a Közösségen belüli termékbeszerzés alapvető szabályai, különös tekintettel a 2013-as változásokra
- harmadik országba irányuló, illetve onnan érkező termékügyletek (import, export) alapvető szabályai
- a külföldről igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos áfa-kötelezettségek
- a külföldre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos áfa-kötelezettségek
 
A MT. változás hatása a jövedelmekre a gyakorlatban
 
- a munkabér fogalma
- a munkabér elemei
* alapbér
* bérpótlékok (műszakpótlék, éjszakai pótlék, vasárnapi munkavégzés)
- díjazás munkavégzés hiányában
* állásidő
* a távolléti díj számítása
- a rendkívüli munkaidő díjazása
- a munkaszüneti nap és díjazás
 
Kreditpontot érő képzés
Időbeosztás:
A konferencia 10h00-tól 15h00-ig tart.
Részvételi díj:
1 8000 Ft
(+27% ÁFA)
10160 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezés nélkül
2 15000 Ft
(+27% ÁFA)
19050 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezéssel
3 16000 Ft
(+27% ÁFA)
20320 Ft
egész napra (áfa konferencia), étkezés nélkül
4 22900 Ft
(+27% ÁFA)
29083 Ft
egész napra (áfa konferencia), étkezéssel
Kedvezmények:
 8% Honlapunkon regisztrált ügyfél (A kedvezmény igénybevételéhez bejelentkezés szükséges)
 10% Főkönyvelő vagy TB klubtag cég munkatársai
 10% Önadózó újság előfizetői kedvezmény
 12% 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén (Kérjük, hivatkozzon a megjegyzés rovatban a többi társrésztvevőre)
 15% 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén (kérjük, hivatkozzon a megjegyzés rovatban a többi társrésztvevőre)
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
INFORMÁCIÓ:
képzés felelős  
Marosfai Márta
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 110 
Fax: +36 1 212 5071
Email: marta.marosfai
@samling.hu