Kezdőlap HR, TB TB képzések Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése
Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése
ISMERTETŐ
(!) Friss Tematika

A Társadalom-biztosítási Nyugellátás 2016.évben
 
 1. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság / a továbbiakban: ONYF/ jogállása és szerkezete
 2. Az ONYF feladat és hatásköre
  • Központ
  • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
 3. Saját jogú nyugdíjszolgáltatások, egyéb ellátások 2016.évben
  • korhatár előtti ellátásra jogosultság
  • az öregségi nyugdíj
   • a jogosultság feltételei
   • az alapul szolgáló jogviszonyok
   • figyelembe vehető keresetek
   • a nyugdíj összegének kiszámítása a tárgyévi szabályok szerint
   • a nyugdíj melletti munkavégzés esetén járó emelés
   • a nyugdíj rögzítése
 4. A nők kedvezményes nyugdíja
  • a vonatkozó törvényi rendelkezés
  • a jogosultság feltételei
  • szolgálati időként elismerhető idők
  • hatósági adategyeztetés a kedvezményre jogosító és a kedvezményre nem jogosító időkről
  • a gyermekkedvezménnyel kapcsolatos tudnivalók
 5. Az ellátás, illetőleg nyugdíj melletti munkavégzés feltételei
  • korhatár előtti ellátás mellett
  • öregségi nyugdíj mellett korhatár betöltése előtt és után
  • rehabilitációs ellátás mellett
  • rokkantsági ellátás mellett
  • az ellátások megszüntetésére, szüneteltetésére vonatkozó szabályok biztosítási jogviszony létesítése esetén
 6. Ellátottak utazási igazolványa
 7. A nyugdíjak, ellátások kifizetése,banki jóváírás időpontja
 8. A hozzátartozói nyugdíjak
  • az árvaellátásra jogosító feltétek
  • az árvaellátásra jogosultság tartama
  • az ideiglenes özvegyi nyugdíjra, az özvegyi nyugdíjra jogosultság
  • meddig jár az özvegyi nyugdíj
 9. Méltányosságból adható segély, nyugdíj, nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezések

2016-os tematikák (Archív)
Április -  A biztosítás, járulékfizetés aktuális kérdései REFA alapképzés
Március -  A Munka Törvénykönyv 2016. évi változásai | Pénzbeli ellátások változásai (PDF hamarosan) REFA alapképzés
Február -  A megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülőket érintő 2015. augusztusi változások hatásai. (PDF hamarosan) REFA alapképzés
Január -  A pénzbeli ellátások változásai és gyakorlatban történő alkalmazásuk. (PDF hamarosan) REFA alapképzés

 
 
Évi 10 alkalommal szervezünk szakmai TB
klubnapokat, hogy a társadalombiztosítási ügyintézők naprakészek tudjanak maradni.
Ezeken az eseményeken a résztvevők tájékozódni tudnak az aktuális szabályozásokról és a legfontosabb változtatásokról.
Továbbképzéseinken lehetőség van a folyamatos becsatlakozásra akár egyszeri alkalmakra, akár klubtagként.
 
 
Amennyiben ezen 1 napos tájékoztató előadások közül bármelyikre jelentkezik, a következő hónapban lehetősége nyílik az egy éves klubtagságra kedvezményes áron jelentkezni.
 
+ 1 érv a Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése mellett
 
A mindig naprakész TB előadásokon egyszeri alkalommal, illetve klubtagként résztvevőket is megajándékozzuk az Adó lap újság aktuális számával, hogy még több fontos információval láthassuk el őket!
 
Adó lap újság
 
A TB klub előadásai
 
A 2016-os év első félévére vonatkozó képzési tematika az oldal alján található.
 
TB képzések főbb témakörei
 • a járulékfizetés aktuális kérdései
 • a vállalozók járulékfizetésének megváltozott szabályai
 • nyilvántartások vezetése
 • adatszolgáltatási feladatok
 • a családtámogatási ellátások új rendszerének ismertetése
 • a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj megállapításával folyósításával kapcsolatos teendők
 • nyugdíjazás rendszerének aktuális változásai
 • a magánnyugdíj-pénzári tagdíj fizetésével kapcsolatos feladatok
 • munkajogi kérdések
 • SZJA - TB összefüggései, különbözőségei
tb képzés
Bizonyítvány
Résztvevőink a Sämling Kft. tanúsítványát kapják.
CÉL, KOMPETENCIA, EREDMÉNY
Aktuális ismeretek a társadalombiztosítás minden részterületén.
Tematika
Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése
 
2016. tematika I. félév
2016. január 18.
10:00-13:30 
Előadás:
A pénzbeli ellátások változásai és gyakorlatban történő alkalmazásuk.
Előadó: dr. Bogdán Zsuzsanna főosztályvezető OEP
2016. február 15.
10:00-13:30 
Előadás:
A megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülőket érintő 2015. augusztusi változások hatásai.
Előadó:  dr. Eperjessy István főosztályvezető-helyettes BFKH
2016. március 21. 
10:00-13:30
1. előadás:
A Munka Törvénykönyv 2016. évi változásai
Előadó: Molnárné dr. Balogh Márta igazgatóhelyettes ONYF-NYUFIG
 
2. előadás:
Pénzbeli ellátások változásai
Előadó: dr. Bogdán Zsuzsanna OEP főosztályvezető
2016. április 18. 
10:00-13:30
Előadás:
A biztosítás, járulékfizetés aktuális kérdései
Előadó: dr. Futó Gábor egyéni ügyvéd
2016. május 23.
10:00-13:30 
A Társadalom-biztosítási Nyugellátás 2016.évben
Előadó: dr Bakó Józsefné
2016. június 14
10:00-13:30
Mindent a CSED-ről és a GYED-ről
Előadó: dr. Bogdán Zsuzsanna OEP főosztályvezető
Részvételi díj:
1 15500 Ft
(+27% ÁFA)
19685 Ft
TB képzés - Napi ár
2 103000 Ft
(+27% ÁFA)
130810 Ft
TB képzés - Tagságukat megújító tagjainknak (egyéb kedvezmény nem érvényes), évente 10 alkalom.
3 115500 Ft
(+27% ÁFA)
146685 Ft
TB képzés - Új belépő tagjainknak, évente 10 alkalom
INFORMÁCIÓ:
képzés felelős  
dr. Sándor Lászlóné
Telefon:
+36-1-212-4412
Fax: +36 1 212 5071
Email: eva.sandor
@samling.hu
képzési asszisztens   
Molnár Márkó
Telefon:
+36-1-212-4412
Fax: +36 1 212 5071
Email: marko.molnar
@samling.hu
 
Referenciák