Kezdőlap Adó, Pénzügy, Számvitel Adókonferenciák - Főkönyvelő klub Felkészülés a zárásra / 2018. évi számviteli szabályváltozások / Az egyéb adók 2018. évi változásai
Felkészülés a zárásra / 2018. évi számviteli szabályváltozások / Az egyéb adók 2018. évi változásai
ISMERTETŐ
Az előadás a Főkönyvelő Klub keretében kerül megrendezésre, a Best Western Grand Hotel
Hungáriában!
  
Időpont:
2018. január 24. szerda 10:00-15:00
 
Program:
10:00-12:00 Felkészülés a zárásra / 2018. évi számviteli szabályváltozások
13:00-15:00 Az egyéb adók 2018. évi változásai
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kreditpont jár a konferencián való részvételért!
 
 Ez a konferencia már lezajlott!
Tematika
10:00-12:00 Tóth Mihály: 
A számviteli törvény 2017-ben elfogadott, 2018-tól hatályos módosításai, felkészülés a 2017. üzleti év zárására
 
a) A számviteli törvény 2017-ben elfogadott módosításai
– adóellenőrzés elszámolt megállapításainak utólagos megváltoztatása
– a fejlesztési támogatás visszafizetése elszámolásának szövegpontosítása
– a közérdekű nyugdíjas szövetkezet vállalkozó
– a számviteli törvény kiegészítése a nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos leszállítási ügyletek záráskori elszámolásával
– az új pénzmosási törvény miatt kezdeményezett, regisztrált mérlegképes könyvelői nyilvántartásból törlés esete
– az IFRS egyedi beszámolót kötelezően alkalmazó alanyi kör módosítása
 
b) Fordulónapig történt események könyvelése, zárás előtti egyeztetések
– a mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági események könyvelése
• zárás előtt az időszak „normál” gazdasági eseményeit le kell könyvelni
• elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés szerinti teljesítési időponttal
• bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat
– a bekerülési érték és annak változása
• az év közben aktivált, illetve a folyamatban lévő beruházásoknál
– terv szerinti értékcsökkenés
• év közben, év végén elszámolt
• az értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségei
– zárás előtti egyeztetések
• mérlegegyezőség, analitika-szintetika egyeztetések
c) Eszközök, források számbavétele
– leltározás
• mikor kötelező, mikor választható?
• a leltározás módszerei: mennyiségi felvétel, egyeztetés
– leltáreltérések
• mikor nem értelmezhető a leltáreltérés?
• adminisztrációs, elszámolási hibára visszavezethető eltérés
• tényleges eltérés
• leltáreltérések elszámolása
– befejezetlen termelés
• értékmeghatározás termékelőállításnál
• a befejezetlen termelés értelmezése szolgáltatásnál
d) Korrekciók végrehajtása
– időbeli elhatárolások
• elszámolási feltételei (kötelező vagy választott elhatárolás)
• egyes tételek helytelen időbeli elhatárolása (például teljes egészében tárgyévi teljesítmény következő évi számlázása)
• halasztott bevétel, halasztott ráfordítás elszámolása, feloldása jellemzően nem év végi tétel
– átsorolások
• az átsorolás általános szabálya
• immateriális jószág, tárgyi eszköz átsorolása készletté
• készlet átsorolása befektetett eszközzé
• befektetett pénzügyi eszköz átsorolása forgóeszközzé
• hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolása rövid lejáratúvá
– értékkorrekciók
• az elszámolás általános kritériumai (jelentős, tartós)
• a piaci árak figyelembevétele (honnan, milyen időponti érték)
• terven felüli értékcsökkenés (visszaírás is)
• értékvesztés (visszaírás is)
• értékhelyesbítés (könyvvizsgálat)
• devizaátértékelés (az egyes tételek minősítésének nehézségei)
• az értékkorrekciók könyvvitele
– fedezetképzés
• céltartalék (kötelező vagy választott)
• lekötött tartalék (kötelező lekötések, visszavezetések, fejlesztési tartalék)
e) Eredménymegállapítás, zárás
– hozamok, ráfordítások összevezetése
– társasági adómegállapítás, az adózott eredmény megállapítása
– osztalékbecslés, tulajdonosok tájékoztatása (osztalékfizetési korlát)
– számlák technikai zárása
f) Beszámoló
– kire vonatkozik a beszámolókészítési kötelezettség?
• kinek milyen fajta beszámolót kell/lehet készíteni?
– elkészítendő dokumentumok
• leltár (leltározás vagy nyilvántartás alapján)
• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet
• üzleti jelentés
• az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
• könyvvizsgálói jelentés
– a beszámoló elfogadása
• az elfogadásra vonatkozó hatályos törvényi előírások
• teendők, ha a beszámoló tartalma az elfogadáskor megváltozik
– nyilvánosságra hozatal
• az elektronikus nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá tartozók köre
• a beküldendő dokumentumok köre
• űrlapok kitöltése, csatolmányok
• a beküldő feladatai, felelőssége
• határidők, szankciók
– az elkészített dokumentumok megőrzése
• ha az eredeti (hiteles) dokumentum papír alapú (hagyományos, kézi aláírás)
• ha az eredeti (hiteles) dokumentum elektronikus (elektronikus aláírás)
 
 
13:00-15:00 dr. Kovács Ferenc
Egyéb adók 2018.
    
Helyi adók
- A határozott időre megállapított adómérték módosításának új korlátai
- Az előrehozott adó
- Az adóévi iparűzésiadó-bevallás benyújtása
- A NAV útján benyújtható hipa-bevallások
- Egycsatornás bejelentkezés az adóhatóságokhoz cégalapításkor
- Az IFRS-ek változásai miatti módosítások
- Egyszeri korrekció a számviteli politika változása esetén
- Hatáskör, illetékesség
- A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adókötelezettsége
- Adóbevallás helyett adatbejelentés a kivetéses adóknál
- Sportvállalkozások adókönnyítése
- Napelemerőmű mint telephely
- A civil szervezet nettó árbevétele
- A hasznos alapterület fogalma
- Reklámhordozók építményadó-kötelezettsége
- Az önkormányzatok adóalap-megválasztási szabadsága az építmény- és telekadóban
- Változás a határozott idejű adómértékkel kapcsolatban
- Építményadó-mentesség műemléképület felújításakor
 
EKHO
- A sportolók és edzők ekho választására jogosító bevételi határának megemelése
- A kifizetői ekho mértékének csökkenése
- Az ekho és a kata egyidejű alkalmazásának kizárása
- A hivatásos sportolók részére juttatott jövedelem utáni kifizetői ekho eltörlése
 
Gépjárműadó
- Hatásköri szabály
- Az adómentességről az adóhatóság nem hoz határozatot
 
Illeték
- A földhasználat megszüntetésének illetékmentessége
- A termőföld illetékmentessége
- A lakáscseréhez kapcsolódó illetékkedvezmény
- A lízingcégek illetékkedvezménye
- Új lakás szerzésekor az állami támogatás összege csökkenti az illetékalapot
- A kisebb forgalmi értékű lakás illetékmentessége
- Az illetékkiszabási eljárás felfüggesztésének pontosítása
- Új eljárási illetékmentességek
- Módosítások az eljárási illetékek körében
- Változások az általános közigazgatási rendtartás hatálybalépésével összefüggésben
- A leletezés szabályainak újrakodifikálása
- Az illeték megállapításához való jog elévülése
- Az ingatlanszerzés bejelentésére vonatkozó szabályok
- Változások az új polgári perrendtartással és a közigazgatási rendtartással összefüggésben 2018. január 1-jétől
- A forgalmiérték-megállapítás újrakodifikálása 2018. január 1-jétől
- Az adóadminisztrációt csökkentő rendelkezések
- A sportcélú ingatlanok illetékmentességének uniós jogi minősítése
 
Időbeosztás:
szerda 10:00-15:00
Részvételi díj:
1 8000 Ft
(+27% ÁFA)
10160 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezés nélkül
2 15000 Ft
(+27% ÁFA)
19050 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezéssel
3 16000 Ft
(+27% ÁFA)
20320 Ft
egész napra, étkezés nélkül
4 22900 Ft
(+27% ÁFA)
29083 Ft
egész napra, étkezéssel
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
 10% Főkönyvelő vagy TB klubtag cég munkatársai
 10% Magánszemély jelentkező
 10% Önadózó újság előfizetői kedvezmény
 12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén
 15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén
 20% Könyvelők.hu weblap előfizetőinek
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉSI ASSZISZTENS  
Kökény Enikő
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 108
+36 20 533 9620
Fax: +36 1 212 5071
Email:
Képek