Kezdőlap Adó, Pénzügy, Számvitel Adókonferenciák Saját tőke hiányos helyzetek és megoldási lehetőségei / Adóellenőrzés a gyakorlatban
Saját tőke hiányos helyzetek és megoldási lehetőségei / Adóellenőrzés a gyakorlatban
ISMERTETŐ
Az előadás a Főkönyvelő Klub keretében kerül megrendezésre, a Hotel Hungaria City Centerben (Best Western) (ingyenes wifi)!
 
Időpont:
2018. október 31. szerda 10:00-15:00
  
Program:
 
10:00-12:00
Egri-Retezi Katalin
Saját tőke hiányos helyzetek és megoldási lehetőségei
 
13:00-15:00
 Vira Sándor
Adóellenőrzés a gyakorlatban
 
 A cégbíróság felügyeleti jogkörben ellenőrizheti a cégeket, amely során a saját tőke helyzetét is vizsgálhatja.
Amennyiben egy cég saját tőke hiányos és azt nem oldja meg, abban az esetben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, amelynek keretében a cég meg is szűnhet. Emiatt fontos annak ismerete, hogy milyen lehetőségek vannak a saját tőke hiány megoldására.
 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak 
 kreditpont jár a képzésen való részvételért! 

 
Betekintene előző Főkönyvelő klubunk előadás anyagába?
 
Tematika
10:00-12:00
 Egri-Retezi Katalin
 
Saját tőke hiányos helyzetek és megoldási lehetőségei
 
Saját tőke hiány megszűnésének esetei és könyvelésük
 • Saját tőke szerkezetének elemzése, alakulása, saját tőke hiányának megállapítása a mérleg adataiból példákon keresztül.
Saját tőke hiány megszűnésének esetei és könyvelésük
 
1. Pótbefizetés
 • Pótbefizetés nem csak pénzzel teljesíthető
 • Pótbefizetésre vonatkozó szabályok a számviteli törvényben
 • Pótbefizetés teljesítése pénzzel, egyéb eszköz átadásával
 • Pénzben, egyéb eszközben visszakapott pótbefizetés
 • Pótbefizetés nem pénzzel történő teljesítésének könyvelése a tulajdonosnál
 • Pótbefizetés visszafizetésének teljesítése pénz helyett egyéb eszközzel
 • Pótbefizetésként, illetve a pótbefizetés visszafizetéseként kapott eszköz bekerülési (beszerzési) értéke
 • Pótbefizetés könyvelése lekötött tartalékként
Pótbefizetés könyvelése a pótbefizetés teljesítésére kötelezett tulajdonosnál, amennyiben az gazdasági társaság
 • 1. Pótbefizetés fedezetének könyvelése a lekötött tartalékba, a pótbefizetési kötelezettségről szóló taggyűlési határozat alapján
 • 2. Pótbefizetés fedezetének visszakönyvelése a pótbefizetés teljesítésének a napjával
 • 3. Pótbefizetés a pótbefizetés teljesítésére kötelezett tulajdonosnál, készpénzzel
 • 4. Pótbefizetés utalása a pótbefizetés teljesítésére kötelezett tulajdonosnál
 • 5. Pótbefizetés teljesítése ingatlan átadásával (értékesítésével) és készpénzzel
 • a) Ingatlan értékesítés könyvelése egyéb követelésként, számla alapján
 • c) Épület bruttó értékének kivezetése a nyilvántartásból
 • d) Épület halmozott értékcsökkenésének kivezetése a nyilvántartásból
 • e) Épülethez tartozó telek bruttó értékének kivezetése a nyilvántartásból
 • f) Pótbefizetés elszámolása eredménytartalék terhére
 • g) Pótbefizetés utalása, elszámolása eredménytartalék terhére
 • 6. Pótbefizetés teljesítése tulajdonosi (tagi) kölcsön követelés átadásával
 • Tulajdonosi kölcsön követelés átadásának könyvelése, kivezetése a követelések közül
 • 7. Pótbefizetés visszafizetése a tulajdonosnak
 • a) Pótbefizetés visszafizetése a tulajdonosnál, pénztárba
 • b) Pótbefizetés visszafizetése a tulajdonosnál, banki jóváírás alapján
 • c) Pótbefizetés egy részének visszatérítése gépjármű átadásával
Pótbefizetés könyvelése a pótbefizetés jogosultjánál
 • 1. Pótbefizetés készpénzzel
 • 2. Pótbefizetés banki utalással
 • 3. Pótbefizetés teljesítése ingatlan átadásával (értékesítésével) és pénzzel
 • a) Ingatlan könyvelése beruházásként számla alapján
 • b) Pótbefizetés jóváírása
 • 4. Pótbefizetés teljesítése tulajdonosi (tagi) kölcsön követelés átvételével
 • a) Tulajdonosi kölcsön követelés átvételének könyvelése
 • b) Tulajdonosi kölcsön és tulajdonossal szembeni követelés összevezetése
 • 5. Pótbefizetés visszafizetése a tulajdonosnak
 • a) Pótbefizetés visszafizetése utalással
 • b) Pótbefizetés egy részének visszatérítése gépjármű átadásával
 • Könyvelés értékesítésről szóló számla alapján.
 • Gépjármű értékesítés után felszámított fizetendő áfa, számla alapján
 • Gépjármű bruttó értékének kivezetése a nyilvántartásból
 • Gépjármű halmozott értékcsökkenésének kivezetése a nyilvántartásból
 • Egyéb követelés elszámolása lekötött tartalékkal szemben
2. Jegyzett tőke emelésének könyvelése, amelynél egyidejűleg tőketartalékot is növeltek
 
3. Jegyzett tőke leszállításának könyvelése eredménytartalékba
 • Jegyzett tőke leszállítása eredménytartalékba, hatása a saját tőke szerkezetére
 • Megváltozott saját tőke bemutatása a mérlegben
4. Beolvadással, összeolvadással megszűnő saját tőke hiány
 
5. Értékhelyesbítés alkalmazásával megszűnő saját tőke hiány
 • Értékhelyesbítés fogalma, alkalmazásának lehetősége és feltételei
 • Számviteli politika kiegészítése
 • Értékhelyesbítés értékének megállapítása
 • Értékhelyesbítés alkalmazása és könyvelése a vagyoni értékű jogoknál, a szellemi termékeknél,
 • a tárgyi eszközöknél és a befektetett pénzügyi eszközöknél szereplő részesedéseknél
 • Az értékhelyesbítés mindig megegyezik az értékhelyesbítés értékelési tartalékának összegével.
 • Az értékhelyesbítés forrásaként az értékhelyesbítés értékelési tartaléka minden esetben javítja a vállalkozás tőkeerősségét, megoldást adhat a saját tőke hiányára is.
6. Tartozásátvállalás közvetett hatásaként megszűnő saját tőke hiány
 • Ellentételezés nélküli tartozásátvállalás könyvelése, hatása az eredményre és a saját tőkére
7. Elengedett kötelezettség, elengedett osztalék közvetett hatásaként megszűnő saját tőke hiány
 • Elengedett kötelezettség könyvelése, hatása az eredményre és a saját tőkére
 • Elengedett kötelezettség, elengedett osztalék könyvelése
8. Támogatások hatása a saját tőkére, a saját tőke hiányára
 • Támogatások könyvelése, amellyel a saját tőke összege növekszik, a saját tőke hiánya megszűnik

13:00-15:00 
Vira Sándor
Adóellenőrzés a gyakorlatban
 • Kit ellenőriz a NAV? Ellenőrzésre kiválasztás, kockázat elemzés.
 • Ki ellenőrizheti az adózót? Hatáskör és illetékesség az ellenőrzési eljárásokban.
 • Ki képviselje az ügyfelet az ellenőrzés során? Az ügyfél törvényes képviselője, szakmai képviselője és egyéb képviselője.
 • Hogyan és milyen korlátokkal adjunk meghatalmazást képviselőnknek? Állandó képviselet, eseti képviselet, a meghatalmazás tartalma, annak korlátozása, szerződés a meghatalmazottal. Mikor nem szükséges a maghatalmazás? Ki nem lehet meghatalmazott az adóellenőrzés során? Mikor kötelező a szakmai képviselet? Mi az oka annak, hogy ellenőrzés során nincs kötelező szakmai képviselet?
 • Nyelvhasználat az ellenőrzés során. Ki viseli a tolmácsolás költségeit.
 • Az elfogulatlan eljárás, és a kizárás bejelentése.
 • Kapcsolattartás az ellenőrzés során.
 • Az ellenőrzés fajtái. Mit jelent a jogkövetési vizsgálat és mit jelent az adóellenőrzés? ismételt ellenőrzés és felülellenőrzés.
 • Az ellenőrzés elkezdése, és az önellenőrzési tilalom.
 • Az ellenőrzési határidő újra szabályozása, és az ezzel kapcsolatos egyéb szabályváltozások, a határidő számítása.
 • Ellenőrzésről történő értesítés és az idézés, valamint értesítés az eljárási cselekményekről.
 • Hogyan történik az ellenőrzés? A tényállás tisztázása, és a bizonyítási eljárás lefolytatása, tárgyalás az ellenőrzési szakban.
 • A jogszabály által nevesített bizonyítékok. Nyilatkozat, tanúvallomás, irat, szemle, szakértői vélemény. Mi lehet bizonyíték az ellenőrzési ügyben? Mikor tekintjük bizonyítottnak a hatóság megállapítását. Jogviszony eltérő minősítésének tilalma.
 • Jogok és kötelezettségek az ellenőrzési eljárásban.
 • Teljességi nyilatkozat és az azzal kapcsolatos jogkövetkezmények.
 • Becslési eljárás szabályai.
 • Ellenőrzés befejezés, jegyzőkönyv, kiegészítő vizsgálat.
 • Észrevétel. Az észrevétellel kapcsolatos új szabályozás, jogvesztő határidő, „mindent vitatunk”.
 • Jogorvoslat. Fellebbezés határideje, benyújtása, tartalma, elbírálási határidő. A II. fokú hatóság döntése. Ellenőrzés elrendelése (kiegészítése) II. fokú eljárás során.
 • Felügyeleti intézkedés. A jogorvoslat korlátozása.
 • Bírósági kereset. Kereset benyújtása, tartalma, Felülvizsgálati kérelem a Kúrián, Előzetes döntéshozatali eljárás az Európai Bíróságon.
 • Biztosítási intézkedés ellenőrzés során.
 • Szankciók. Fellebbezésről lemondás, kockázatos adózók, megbízható adózók, stb.
 
Időbeosztás:
szerda 10:00-15:00
Részvételi díj:
1 8000 Ft
(+27% ÁFA)
10160 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezés nélkül
2 15000 Ft
(+27% ÁFA)
19050 Ft
fél napra (csak a délelőtti vagy délutáni előadásra), étkezéssel
3 16000 Ft
(+27% ÁFA)
20320 Ft
egész napra, étkezés nélkül
4 22900 Ft
(+27% ÁFA)
29083 Ft
egész napra, étkezéssel
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
 10% Könyvelő vagy TB klubtag cég munkatársai
 10% Magánszemély jelentkező
 10% Önadózó újság előfizetői kedvezmény
 12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén
 15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén
 20% Könyvelők.hu weblap előfizetőinek
Képek