Kezdőlap Adó, Pénzügy, Számvitel Adókonferenciák - Főkönyvelő klub Online Adókonferencia 2018 - a legfontosabb gazdasági jogszabályváltozások
Online Adókonferencia 2018 - a legfontosabb gazdasági jogszabályváltozások
ISMERTETŐ
 
Szeretne felkészülni a 2018. évi adóváltozásokra?
 Nézze meg előadásainkat - TB, SZJA,TAO, KATA, KIVA, ÁFA, Art. témában - felvételről
remek előadókkal, aktuális témákról!
 
A felvételt 2017. november 21-22-én készítettük Adókonferencia 2018 - A jövő évi legfontosabb gazdasági jogszabályváltozások rendezvényünkön.
 
December elejétől otthonról, kényelmesen, az Önnek legmegfelelőbb időpontban, akár több részletben és többször  is - a sikeres jelentkezést követően 1 hónapon át - megtekintheti online adókonferenciánkat!
 
Tartalom: 
- Társadalombiztosítási szabályok: Dr. Futó Gábor (főtanácsos, TB szakértő)
 
- SzJA, TAO, KATA, KIVA, EVA: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna (könyvvizsgáló, adószakértő)
 
- ÁFA: Sike Olga (NAV főosztályvezető helyettes)
 
- Adózás rendje: Dr. Kovács Ferenc (adótanácsadó)
 
Ízelítő az előadás anyagából:
 
 Nem tudja lejátszani videót? Kattintson ide!
 
Az Online Adókonferencia előnyei:
  • teljeskörűen tájékozódhat a jövő évi adóváltozásokról, az előadás jegyzeteit is letöltheti az online felületről
  • Ön osztja be az idejét: akkor tart szünetet, amikor csak szeretne, majd onnan folytatva a felvétel megtekintését, ahol abbahagyta
  • az utazási költséget is megspórolja 
 
Figyelem!
Nem élő konferencia.
Nem jár kreditpont az online konferencia megtekintéséért!
 

Ezen előadás kreditpontos formában
2018. január 24-től elérhető
(A pályázati elbírálás folyamatban van!)
 
  Az előadások a Főkönyvelő klub keretében kerültek megrendezésre 2017. november 21-22-én.
  
A felvétel eléréséhez szükséges adatokat a számla kiegyenlítését követően, e-mailben küldjük el jelentkezőinknek.
 
 
Tematika
dr. Futó Gábor: Társadalombiztosítási változások 2017. II. félév – 2018. I. 1. 
kb. 120 perc:
(Biztosítás – járulékfizetés – kisadózók – szociális hozzájárulási adó – egészségügyi hozzájárulás – ellátás megállapítása méltányosságból – minimálbér a garantált bérminimum további emelkedése és járulékfizetésre gyakorolt hatása)

I. A KATA és az ügyvédi iroda, a külföldön tanulmányokat folytató KATA alany tételes adófizetési kötelezettsége

II. Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2018. évi összege

a)      a fizetésre kötelezett személyi kör

b)      a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

III. Egészségügy hozzájárulás

a)      tovább csökken a hozzájárulás mértéke

b)      megszűnik az ingatlan bérleti díját terhelő 14 százalékos eho

IV. Szociális hozzájárulási adó

a) a szociális hozzájárulási adó tovább mérséklődik

b) a külföldön tanulmányokat folytató egyéni és társas vállalkozó és a szociális hozzájárulási adó alapja (visszamenőlegesen alkalmazható szabályok)

V. Rokkantsági ellátás kivételes méltányosságból történő megállapítása

a) a kivételes ellátásra jogosultak

b) a kivételes ellátás havi összege

VI. Újdonság: a vendégoktatói ösztöndíjprogram bevezetése (az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelem)

VII. A költségvetési törvény

a) osztozkodás a szociális hozzájárulási adó befolyt összegéből a társadalombiztosítási alapok között

b) a nyugdíjemelés 2018. évi mértéke

c) kiegészítő nyugdíjemelés

d) nyugdíjprémium

VIII. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és tagjai társadalombiztosítási jogállása

a) nyugdíjas tagok biztosítása, járulékfizetése

b) mentesség a szociális hozzájárulási adó fizetése alól

IX. a minimálbér és a garantált bérminimum további emelkedésének hatása a főállású biztosított egyéni és táras vállalkozók járulékfizetésére

X. Konzultáció

 

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna: SzJA, TAO, KATA, KIVA, EVA
kb. 120 perc

Szja:

- Családi adókedvezmény

- Új fogalom: iskolarendszerű képzés

- ingatlan-bérbeadás

- Biztosítás

- praxisjog

- mobilitási célú támogatás

- gépkocsi elszámolás, fuvarozók napidíja

- adómentes jogcímek

- közérdekű nyugdíjas szövetkezet

- átalányadózók

- egyéb szja-változások

- efo-s jövedelem

Tao

- kkv besorolás

- Bejelentett részesedés

- Elektromos töltőállomás

- Látvány-csapatsport

- Növekedési adóhitel

Kata

- Bevétel

- Adóalanyi kör

- Főállású, nem főállású

-  Adómértékek, ellátások

- Adóalanyiság megszűnése

-  Katába visszalépés

Kiva

- Kiva mértéke

- üzleti év zárása, beszámoló közzététele

Eva

- Támogatás bevételkénti elszámolása

- Evások járulékfizetése       

Konzultáció

 

Sike Olga: AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2018
kb. 120 perc


Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól

-          Kire vonatkozik? (Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a külföldön letelepedett belföldön „csak” regisztrált adóalanyt is ideértve)

-          A számlakibocsátásra kötelezett vagy a megbízott kötelezettsége? (Meghatalmazotti, azon belül önszámlázás esetén mi a teendő?)

-          Az áthárított áfa összegétől függ.

-          Értékhatár alatti számlák esetében lehetőség

-          Internetkapcsolat szükséges

 

1.1.Számlázó programmal előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

-          A számlázó programmal szembeni követelmény

-          Mit jelent a valós idejű adatszolgáltatás

-          Milyen adatok közlése kötelező, melyek opcionálisak

-          A számlázó program adatexport funkciója és az adatszolgáltatás

-          Módosító és/vagy érvénytelenítő számlák

-          Külföldön előállított számlák

1.2.Nyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

-          Értékhatártól függ a gyakoriság

-          Adatszolgáltatás módja

-          Módosító és érvénytelenítő bizonylatok

  1. Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások

-          Értékhatár csökkenése

-          Kimenő számlák adatszolgáltatása megszűnik

-          Befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól adatszolgáltatás

  1. Adómérték csökkenések

3.1.Étkezőhelyi vendéglátásban az ételfogalom 5%-ra csökken

-          Mely feltételekkel lehet alkalmazni

-          Melyek a rendezőelvek (szolgáltatás, SZJ szám alá tartozás, helyben készítettség, melegkonyha feltétele stb.)

-          Átmeneti szabályok

3.2.Internet szolgáltatás áfa mértéke 5%-ra csökken

-          Mely szolgáltatásra vonatkozik

-          Átmeneti szabály

3.3.Egyéb adómérték változások

  1. Az Áfa-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be

4.1.Bejelentés, változás-bejelentés szabályai

(Ingatlannal kapcsolatos adókötelezettség választás, alanyi adómentesség, különbözeti adózás stb.)

4.2.Közösségi adószám szükségesség

4.3.Összesítő nyilatkozat

  1. Egyéb változások
  2. Konzultáció

Dr. Kovács Ferenc: Az adóeljárás 2018. évi várható változásai
kb. 120 perc

Az adóeljárás 2018. évi várható változásai

I.                   Általános változások (5 perc)

a)      Bírósági (polgári, közigazgatási) eljárás:

̵   2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (új Pp.)

̵   2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (Kp.)

b)      Közigazgatás eljárás:

̵   az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

c)      Adóigazgatási eljárás: önálló szabályozás,

II.                Az adóigazgatási eljárás szabályozása általánosságban
(kb. 5 perc)

a)      három adóeljárási törvény + rendeletek,

b)      törvényi szintű szabályozás:

̵   az adóigazgatási rendtartásról (Air.), T/17995. számú törvényjavaslat

̵   az adózás rendjéről (Art.), T/17994. számú törvényjavaslat

̵   az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt.), T/17782. számú törvényjavaslat

̵   főbb újítások:

̵   az általános közigazgatási rendtartás nem minősül háttér jogszabálynak

̵   végrehajtás: háttérjogszabály a Vht. (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény) marad

III.             Adóigazgatási rendtartás
(kb. 45 perc)

Rövid jogszabály, általános adóigazgatási szabályok, 9 fejezet. Főbb változások bemutatása

        képviselet (általánosságban)

o   kötelező szakmai képviselet

        elektronikus kapcsolattartás (ügyintézés) teljeskörűvé tétele

        Bizonyítási eszközök

        Ügyintézési határidők szabályai

        ellenőrzési struktúra bemutatása (két ellenőrzési fajta)

o   jogkövetési vizsgálat

o   adóellenőrzés

        az adóellenőrzés időtartamának változása

        a jegyzőkönyvre történő észrevétel szerepének növekedése

        jogorvoslati szabályok változása

o   fellebbezés új szabályai

o   felettes szerv bővülő intézkedési jogköre

o   felügyeleti intézkedés iránti lehetőségek szűkülése

IV. (Új) Adózás rendjéről szóló törvény
(kb. 45 perc)

Különös adóigazgatási szabályok. 34 fejezet. Fontosabb változások:

        külföldi bankszámlák bejelentése

        adószám felfüggesztés jogintézményének megszüntetése

        adófizetési biztosíték

        munkáltatói adómegállapítás megszüntetése

        önellenőrzés bejelentése

        fizetési kedvezmény eljárások

        jogkövetkezmények változásai

o   késedelmi pótlék mértéke, előírása

o   adóbírság mértéke

        fellebbezés jogáról való lemondás következményei

        cáfolat közzétételének lehetősége

        egyéni vállalkozók adatainak nyilvánosságra hozatala

        kezdő vállalkozások támogatása

        online felület bevezetése a bejelentéshez/változásbejelentéshez

        Általános átmeneti szabályok alkalmazása a hatálybalépést (2018. január 1.) követően induló és a megismételt eljárásokban, illetve esedékessé váló kötelezettségekre.

        Különös átmeneti szabályok

V. Adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról
(20 perc)

Önálló adóvégrehajtási törvény. Különös végrehajtási szabályok (általános szabályok a Vht.-ban). Főbb újdonságok:

        hatásköri szabályok: NAV általános végrehajtási hatóság

        általános végrehajtási szabályok

o   végrehajtáshoz való jog elévülése

        fizetési kötelezettségek végrehajtása

        ingó és ingatlanfoglalás

        lefoglalt dolgok értékesítése hagyományos módon és elektronikus úton

        biztosítási intézkedés

adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása
-            Konzultáció
 
Időbeosztás:
Az előadás a fizetést követően bármikor elérhető, a fenti dátum csak tájékoztató jellegű (annál korábban is elérhető az online képzés).
A sikeres jelentkezést és fizetést követően, a videó 1 hónapon át lesz elérhető a felhasználó számára.
A belépéshez szükséges kódot a fizetéstől számított 24 órán belül küldjük.
Kérjük, a gyorsabb elérés érdekében a befizetésről küldjön tájékoztatást e-mailben a georgina.szilagyi@samling.hu címre!
Figyelem, belépését munkaidőben tudjuk aktiválni.

Részvételi díj:
1 9990 Ft
(+27% ÁFA)
12688 Ft
a teljes felvétel
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉSI ASSZISZTENS  
Kökény Enikő
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 108
Fax: +36 1 212 5071
Email:
képzés felelős  
Marosfai Márta
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 110 
Fax: +36 1 212 5071
Email: marta.marosfai
@samling.hu