Oldal nyomtatása
Controlling képzések REFA bizonyítvánnyal


A Sämling Nemzetközi REFA controller képzése, nemzetközi hátterű, de magyar környezeti feltételek között kipróbált tudást, tervezési, elemzési, információkezelési eszközöket módszereket ad a vezetést támogató controller kezébe. Az itt megszerzett controlling-tudás segítségével a controller navigátorként támogathatja a vállalkozás döntéshozóit.


A 19 napos képzés egyes moduljai külön-külön, vagy egymással kombinálva is elvégezhetők. Ismerje meg részletesen a modulok tartalmát!
 
Jelentkezzen most együtt Pénzügyi controlling és Költségcontrolling képzéseinkre 20% kedvezménnyel, így vizsga nélkül 360.000 Ft + ÁFA helyett 288.000 Ft + ÁFÁ-ért, vizsgával pedig 450.000 Ft + ÁFA helyett 360.000 Ft + ÁFÁ-ért vehet részt képzéseinken!


I. modul: Gazdasági teljesítmény mérése - controlling szemlélettel
 
 
A számviteli tevékenység célja: megbízható, valós összképet nyújtani a vállalat jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeni terveiről.
A számvitel az üzleti élet nyelve. Controllerként nélkülözhetetlen fogalomkészletét elsajátítva, a számok révén egy általános kommunikációs eszköz, "nyelv" birtokába juthatunk. Ennek a nyelvnek az elsajátításához nyújt hathatós segítséget a modul tananyaga.
 
A controlling a számvitel adatain alapul, azokat dolgozza fel, emiatt kapcsolatuk szoros. A controlleri munka "nyersanyag"-ának szolgáltatása a számvitelt terheli, ezért fontos megismerni a számvitel rendszerét és fő dokumentumait. A vállalatnál pedig olyan számviteli rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a controller ezekből kinyerje a szükséges információkat.
A controlling és a számvitel kiegészítői egymásnak, korszerű vállalatirányítást csak együttes és integrált alkalmazásukkal lehet megvalósítani.
A számvitelben rögzített valós és megbízható tényadatok alapján vizsgálható a tervteljesítés, és ez az alapja a hatékony ellenőrzésnek, visszacsatolásnak, döntéshozatalnak is. A számok beszélnek, ha értő módon olvassuk őket.
 
A modul keretében a számviteli alapok ismeretére építve olyan eszközök és módszerek kerülnek feldolgozásra, melyek lehetővé teszik:
 • a mérleg, az eredménykimutatás és a cash-flow kimutatás felépítését értelmezni, azok elemzését elkészíteni és a nyerhető információkat a gazdálkodási döntések megalapozásához felhasználni,
 • vagyoni, jövedelmi és likviditási helyzet elemzéséhez alkalmazható mutatószámokat meghatározni,
 • a mutatószámok értelmezését és benchmarking (összehasonlító elemzés) keretében történő értékelését elvégezni,
 • a mutatószámokat a vállalatvezetés aktív irányítási eszközeiként alkalmazni.
 

A képzés ára (egy modulon való részvétel esetén)
155 000 HUF + áfa
185 000 HUF + áfa - REFA ZEUGNIST igénylése esetén
(Az elérhető kedvezmények listáját az oldal alján találja!)
 
Oktatási napok
2018. 11. 10., 2018. 11. 17., 2018. 11. 24., 2018. 12. 08.
 
 
Helyszín
Falk1 Rendezvényközpont 1055, Budapest Falk Miksa utca 1.
 
Oktató
Lengyel László - c. egyetemi docens, mérnök, közgazdász, kvalifikált REFA oktató
II. modul: Pénzügyi controlling
 
A pénzügyi controlling legfőbb célja a vállalat pénzügyeinek optimális tervezése és irányítása. Az alábbi fő kérdések merülnek fel:
 • Mekkora pénzmennyiségre van szükség a tervezett időszak alatt (dinamikusan vizsgálva)? Az egyes igények mikor merülnek fel?
 • Milyen módon elégíthető ki ez az igény optimálisan? Mikor kell a megfelelő eszközöknek rendelkezésre állni? Melyik finanszírozási forma költségkihatásai a legkedvezőbbek?
 • Milyen módon biztosítható a vállalat mindenkori fizetőképessége (likviditás és diszponibilitás)?
 • A vállalat jövedelmezőségére és likviditására vonatkozó követelmények hogyan egyeztethetők össze?
 
A vállalat pénzügyi vezetésében – a pénzügyi managementben – az a művészet, hogy az eredményességi és a pénzügyi szemlélet hatásai közötti feszültségek kiegyenlíthetők legyenek.
 
A pénzügyi controlling célja:
 • elkerülni a fizetési nehézségeket
 • átmenetileg szabad pénzeszközöket optimálisan felhasználni
Részterületei:
 • a likviditás alakulása,
 • jövőre vonatkozó mérlegek (finanszírozás) és hozam-előrejelzések (eredmény és megtérülési tervek) kialakítása és teljesülése,a pénzfolyamatok előrejelzése és elemzése (pénzforgalom, cash-flow és működő tőke),
 • a vállalkozás értékének meghatározása,
 • mutatószámok vizsgálata,
 • a pénzügyi helyzetet jellemző controlleri riportok összeállítása.
A pénzügyi controlling koncepció lényegét olyan pénzügyi vezetési eszköz rendszer működtetése jelenti, amely közvetíti a stratégiai célok pénzügyi követelményeit a vállalkozás szervezetén keresztül a célokat megvalósító munkavállalókhoz.
 
A modul keretében olyan eszközöket és módszereket dolgoznak fel, amelyek lehetővé teszik
 • a finanszírozás tervezését és értékelését,
 • az alanyi és tárgyi likviditás tervezését és értékelését,
 • a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet tervezését és elemzését különböző mutatószámok alkalmazásával,
 • a pénz időértékének meghatározását és ennek alkalmazását beruházási alternatívák értékelésénél valamint a vállalati vagyonértékének meghatározását,
 • vagyon és vállalatértékelési módszerek alkalmazását különböző értékelési szituációkban, és
 • különböző pénzügyi riportok összeállítását és értelmezését.

A képzés ára (egy modulon való részvétel esetén)
195 000 HUF + áfa
225 000 HUF + áfa - REFA ZEUGNIST igénylése esetén
(Az elérhető kedvezmények listáját az oldal alján találja!)
 
Oktatási napok
2018. 08. 25., 2018. 09. 01., 2018. 09. 08., 2018. 09. 15., 2018. 09. 29.
 
Helyszín
Falk1 Rendezvényközpont 1055, Budapest Falk Miksa utca 1.
 
Oktató
Lengyel László - c. egyetemi docens, mérnök, közgazdász, kvalifikált REFA oktató
 III. modul: Költség és teljesítmény controlling
 
A vállalkozások tevékenységük folytatásához különféle erőforrásokat használnak fel. A felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékét költségnek nevezzük. A meghatározást pontosítva: a költség a tevékenység (termelés) végzése érdekében felhasznált élő- és holtmunka pénzben kifejezett értéke.
 
A költségcontrolling eszközeinek és módszereinek ismerete mindenki számára elengedhetetlen, aki döntéseivel befolyásolja egy vállalkozás működését.
 
Egy vállalkozás életében elkerülhetetlen, hogy a különböző célok megfogalmazásakor, a szervezet mindennapi működésekor, a stratégia megalkotásakor figyelembe vegyék a felhasználandó erőforrásokat és az ezek felhasználásához kapcsolódó és számvitelileg elszámolható költségeket. Ez a hétköznapokban, az egyszerű háztartásokban is nélkülözhetetlen. Hogyan lehetne egy szervezetet felépíteni, működtetni hatékony költségtervezés, elemzés és értékelés nélkül.
 
Képzésünkön a költségcontrolling fogalomrendszerén keresztül, a teljes- és a részköltség számítás lényegének és alkalmazási területeinek megismertetésével foglalkozunk. A korszerű kalkulációs módszerek alkalmazásával a vállalat optimális költséggazdálkodása kialakítható, fejleszthető.
 
A leggyakrabban használt megfogalmazás szerint a költség a tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. Sokan sokféle képpen számolnak a költségekkel, de vajon megfelelően-e? Az Ön cégénél a megfelelő módszert választották? Ha nem, akkor mégis hogyan lehetne ezen javítani? Ha igen, akkor hogy lehetne tökéletesíteni és a hatékonyságát növelni? Többek között ezekre a kérdésekre kaphat választ az esettanulmányok feldolgozása és a különböző szakmai álláspontok bemutatása folyamán.
 
A modul keretében olyan eszközöket és módszereket dolgoznak fel, amelyek lehetővé teszik
 • a különböző tervköltség számítási eljárások és azok alkalmazási korlátainak megismerését,
 • költséghelyi terv készítés lépéseinek elsajátítását,
 • a költségeltérések kimutatását, az eltérések okainak feltárását,
 • a költségbeszámolók tartalmi felépítésének megismerését és azok elkészítését, és
 • a költségtervezési és –ellenőrzési módszerek alkalmazásának elmélyítését.

A képzés ára (egy modulon való részvétel esetén)
175 000 HUF + áfa
205 000 HUF + áfa - REFA ZEUGNIST igénylése esetén
(Az elérhető kedvezmények listáját az oldal alján találja!)
 
Oktatási napok
2018. 10. 06., 2018. 10. 20., 2018. 10. 27., 2018. 11. 17., 2018. 11. 24., 2018. 12. 08.

Helyszín
Falk1 Rendezvényközpont 1055, Budapest Falk Miksa utca 1.
 
Oktató
Novák Magdolna - gazdasági mérnök, controlling oktató, tanácsadó, REFA kvalifikált oktató
Novák Zsófia - controlling oktató, REFA kvalifikált oktató
 IV. modul: Vállalati szimuláció, Business Game (Planspiel)
 
A szervezetek a változó gazdasági környezetben is a régi kérdésekre keresik a válaszokat:
 • Melyik termékemben, szolgáltatásomban van a legtöbb lehetőség?
 • Hogyan érhetek el több profitot?
 
A hallgatók elsajátíthatják:
 • milyen megoldások állnak a rendelkezésükre,
 • és ezek közül melyek azok, amelyek egy adott gazdasági környezetben, adott szervezetnél működnek, jól működnek.
A képzés keretében egy üzleti szimulációs szoftver segítségével biztosítjuk a valós gazdasági környezet modellezését, illetve ezen keresztül tesszük lehetővé a jövedelmező vállalati működés elsajátítását. A programot hosszú elemző munka után alakították ki és 127 tényező figyelembevételével szimulálja a piac működését.
 
Az üzleti játék előnye abban áll, hogy valós anyagi kockázattal nem jár - szemben a valósággal. A tanfolyam során a résztvevők biztonságos környezetben tehetik próbára tudásukat, tesztelhetik döntéshozatali képességeiket és fejleszthetik együttműködésüket.
 
Gyakorlatiasságánál fogva ez az üzleti játék jóval magasabb motivációs szintet képes elérni a hagyományos tanulási formákhoz képest. A résztvevő itt aktív részese az eseményeknek, ezáltal sokkal mélyebb tudást generál, mint egy hagyományos tantermi (előadás jellegű) oktatás.
 
Felmérések szerint vállalatok vezetőinek és munkatársainak jelentős része – különböző okok miatt – nem képes hatékonyan, másokkal összehangoltan alkalmazni meglevő tudását.
 
A legfontosabb kérdéseink piaci a működés során:
 • Mi jellemzi cégünk pénzügyi helyzetét?
 • Hogyan üzemel a termelés, az értékesítés, a marketing?
 • Mi jellemzi a piaci helyzetünket?
 • Hogyan működtessük ezek alapján vállalkozásunkat? 
A játékban – a résztvevőkből alakított csoportok – üzleti tervet készítenek, és ez alapján versenyeznek egymással, megválaszolva a fenti kérdéseket.
 
A képzés során 8-10 üzleti évet szimulálunk a cég alakulásától és első üzleti tervének készítésétől a végső piaci részesedések megszerzéséig.
 
A modul keretében alkalmazott szimuláció
 • valós képet ad egy vállalat döntési helyzeteiről, és
 • visszajelez a döntéshozatal minőségével kapcsolatban,
 • komplex képet ad egy cég működéséről, működtetéséről és vezetéséről,
 • hosszú távú perspektívában (stratégia) mutatja be az egyes döntések hatását,
 • fejleszti az együttműködést és csapatmunkát a saját és szervezeti célok érdekében,-
 • felhívja a figyelmet a legfontosabb piaci tényezőkre. 
A játék befejezése után az egyes cégek az üzleti eredményeiket illetve a vezetői döntéshozatal során felmerült problémáikat megosztják egymással, így biztosítva saját és mások tudásának bővülését.
 
A résztvevők az itt megszerzett gyakorlattal magabiztosabban, körültekintőbben és hatékonyabban vállalhatják valós környezetben is hasonló szerepeiket.
 

A képzés ára (egy modulon való részvétel esetén)
135 000 HUF + áfa
165 000 HUF + áfa - REFA ZEUGNIST igénylése esetén
(Az elérhető kedvezmények listáját az oldal alján találja!)
 
Oktatási napok
2019. 01. 12., 2019. 01. 19., 2019. 01. 26., 2019. 02. 09.

Helyszín
Falk1 Rendezvényközpont 1055, Budapest Falk Miksa utca 1.
 
Oktató
Magyar Csilla - Senior tréner-tanácsadó
 


 
A modulok árai az alábbi kedvezményekkel csökkenthetőek:
 
8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
10% Főkönyvelő vagy TB klubtag cég munkatársai
10% Magánszemély jelentkező
10% Önadózó újság előfizetői kedvezmény
12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző modulra történő együttes jelentkezés esetén
15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén
15% volt REFA Controlling résztvevő
 
A részvételi díjhoz számos egyedi kedvezmény és finanszírozás kapcsolható - ennek kapcsán kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk. 
 
Kapcsolat:
 

Porubszky Katalin
képzésszervező

Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 107

Email:
katalin.porubszky@samling.hu