Kezdőlap Controlling Controlling workshopok (1-3 nap) Értékorientált vállalatvezetés
Értékorientált vállalatvezetés
 
Értékorientált vezetés a gyakorlatban
 
Akiknek ajánljuk
Azoknak a műszaki, gazdasági, termelési, kereskedelmi vezetőknek és szakembereknek, akik döntéseikkel hatnak a vállalat eredményességére és pénzügyi helyzetére: értékének alakulására.
 
Az eredmény
A résztvevő összefoglaló ismereteket kap az értékorientált vezetés (Value Based Management) elméleti alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról a vállalat gazdálkodásában, a vezetői és tulajdonosi döntésekben. A gyakorlati példák feldolgozásával javíthatja döntései hatékonyságát a tervezés és a végrehajtás során; elősegítve ezzel a vállalat értékének növekedését.
 
Módszer
 
A workshop keretében az elméleti megalapozást követően a bemutatott összefüggések gyakorlati példákon (értékelési szituációkon) kerülnek feldolgozásra. A résztvevők kiscsoportosan oldanak meg feladatokat. A program keretében a résztvevők saját vállalatára, szervezetére jellemző problémák megbeszélésére is lehetőséget biztosítunk. Egyes módszerek alkalmazásához Excel alapú programokat is a rendelkezésére bocsátunk. 
 
 
Tematika
 • Az érték fogalmáról
  • Általában és közgazdasági értelemben
  • Stakeholder, fogyasztói és tulajdonosi szemléletben
 • Az értékalapú vezetés koncepciója
  • Értékgenerátorok - Értékmaximalizálás
 • Az értékmérés szerepe, meghatározási módszerei (példákkal)
  • DCF – diszkontált cash-flow módszer
  • AV – hozzáadott érték módszer
  • CFROI – tőkemegtérülés cash-flow alapon módszer
  • SHV – tulajdonosi érték módszer
 • (A példákban bemutatásra kerül az FCF, a WACC, a CAPM alkalmazása is.)
 • Az értékalapú vezetés alkalmazott módszerei
  • BSC – kiegyensúlyozott mutatószám rendszer
  • TQM – teljeskörű minőségirányítás
  • BPR – üzleti folyamatok újjászervezése
  • Outsourcing
  • Core competences az értékláncban
  • VBC – Value Based Controlling
 • Az értékalapú vezetés megvalósításának folyamata, alkalmazásának tapasztalatai
 
A résztvevő összefoglaló ismereteket kap az értékorientált vezetés elméleti alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról a vállalat gazdálkodásában, a vezetői és tulajdonosi döntésekben.