Kezdőlap Bank és pénzkezelés Pénztárosi képzések Kezdő forintpénztáros és értéktárkezelő szaktanfolyam
Kezdő forintpénztáros és értéktárkezelő szaktanfolyam
ISMERTETŐ
A képzés a pénz- és értékkezelés alapjaival ismerteti meg az arra jelentkezőket. A képzés biztosítja, hogy a magyar számviteli törvényben előírt pénzkezelési szabályzat készítési kötelemmel összhangban az adott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a szabályzatot a megszerzett ismeretek alapján értelmezzék, betartsák és betartassák. Felismerjék az egyes munka- és ellenőrzési folyamatok közötti logikai összefüggést. A munkavégzés során felismerjék a pénz- és értékkezelésben rejlő, az előírások be nem tartásából eredő, kár előidézésének kockázatát hordozó veszélyeket, ezeket elkerüljék. Alapfokú ismereteket szerezzenek a pénz- és értékkezelést támogató számítástechnikai rendszerek elvi felépítéséről, működéséről.
 
A tananyag megalapozza a pénz- és értékkezelés logisztikai elemeinek ismeretét és felkészíti a résztvevőket a mind nagyobb hangsúlyt kapó készpénzkészlet-gazdálkodási feladatok hatékony ellátására.
 
A képzés célcsoportja azon munkavállalók köre, aki munkájuk során rendszeresen pénzt és értéket kezelnek, pénzzel és értékkel kapcsolatos tranzakciókat bonyolítanak le. A képzés elsősorban a hitelintézeteknél, bankoknál, pénzügyi vállalkozásoknál, valamint az (pénzfeldolgozást és értékőrzést végző) utazási irodáknál munkát vállalók megfelelő szakmai tudásszintjét biztosítja.
Bizonyítvány
A Hallgatók sikeres vizsga esetén a Sämling Kft. Tanúsítványát kapják.
CÉL, KOMPETENCIA, EREDMÉNY
A képzésen résztvevő a képzést követően: képes önállóan ellátni a pénz- és értékkezeléssel kapcsolatos pénztárosi és értéktárkezelői feladatokat; szabályszerűen ki tudja tölteni a pénz- és értékkezelés során keletkezett bizonylatokat, dokumentumokat; az előírásoknak megfelelően tudja végezni a fizetőeszközök feldolgozását; képes felismerni a valódi és hamisgyanús forint fizetőeszközök jellemzőit; ismeri a munkavégzéshez szükséges felelősségi köröket; alapvető ismereteket szerez a készpénzgazdálkodásról.
Tematika
Ügyintézői ismeretek
 • a pénz- és értékkezelési alapfogalmak, szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazása,
 • a szükséges bizonylatok felhasználási területeinek ismerete, megfelelő adattartalommal való kitöltése,
 • a fizetőeszközök elfogadhatóságának, forgalmazhatóságának ellenőrzése (minősítés),
 • banki automaták (ATM, valutaváltó automata, pénzbedobó trezor, TCD, befizető automata) elvi működésének ismerete, a berendezések kezelése,
 • az ügyfél azonosítási feladatok elvégzése,
 • a pénztári ki- és befizetésekkel, kapcsolatos elszámolások, kimutatások elkészítése, időzáras készpénztároló/kassza kezelési előírásai,
 • az értéktárkezelés szabályainak ismerete, alkalmazása,
 • gondoskodás a szervezeti egység mindenkori készpénzfizetési forgalmának lebonyolításához szükséges fizetőeszköz mennyiségről,
 • gondoskodás a szervezeti egység egyéb értékforgalmának (pl. értékpapír, csekk) lebonyolításához szükséges értékek mennyiségéről,
 • az MNB felhatalmazása alapján a pénz- és értékkezelőkre háruló emissziós feladatok ellátása,
 • az értéktári készletváltozással kapcsolatos bizonylatok és elszámolások elkészítése,
 • készpénz-készletet kezelő számítástechnikai alkalmazások elvi felépítésének és működésének ismerete,
 • napi gyakorisággal a be- és kifizetési forgalmak figyelemmel kísérése, a várható ki- és befizetési igények prognosztizálása, a készletgazda szerepének ellátása.
 
Bankjegyismeret
 • a bankjegyek készítéséhez használt alapanyagok, a bankjegypapír gyártási sajátosságainak alapfokú ismerete,
 • az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások alapfokú ismerete, az egyes nyomási eljárások felismerése a bankjegy valódiságának vizsgálata során,
 • a jellemző, alkalmazott biztonsági elemek ismerete, felismerése a bankjegy valódiságának vizsgálata során,
 • a fizetőeszközök valutanem és címletazonosságának, érvényességének, forgalomképességének, teljességének és valódiságának ellenőrzése,
 • a forgalomképesség és valódiság ellenőrzésére szolgáló segédeszközök kezelése.
Részvételi díj:
1 88000 Ft
Áfamentes
A 4 napos képzés díja tartalmazza a tankönyv, a munkafüzet, vizsgadíj költségét.
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
 10% Magánszemély jelentkezőknek 10 % kedvezményt biztosítunk a képzés díjából
INFORMÁCIÓ:
képzés felelős   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
KÉPZÉSSZERVEZŐ ASSZISZTENS  
Licsár Alexandra
Telefon:
+36 1 212 4412 mellék: 113
Mobil:
+36 20 289 4200
Email:
Oktatók
Pintérné Szabó Katalin
Vezető tanácsadó
Kihelyezett vállalati képzés
Cégünk több éves szakmai tapasztalatot szerzett kihelyezett képzések szervezésében, melyeknek legnagyobb előnye, hogy egyedi igényekhez alakítjuk képzési programjainkat.

Bankszakmai és pénzkezelési témakörben valamennyi képzés kihelyezett formában is lebonyolítható.

Egyedi ajánlattal kapcsolatban kérem keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:
Képzés felelős: Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon: 06 70 337 1301

Képzésszervező asszisztens: Licsár Alexandra
E-mail cím: valutapenztaros@samling.hu
Telefon: 06 20 289 4200; 06 1 212 4412/113
Referenciák
K&H Bank Zrt. • MKB Bank Zrt.