dr. Vassné Varga Edit
 Dr. Vassné Varga Edit
emberi erőforrás menedzsment szakértő
 
Matematika-fizika tanári oklevelet szerzett az ELTE Természettudományi Karán. Főiskolai adjunktusként dolgozott 1996-ig, majd elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem személyügyi szakértő-emberierőforrás menedzser szakirányú szakképzését. Közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkezik, 2005-2007 között akkreditált oktatóként dolgozott a Magyar Közigazgatási Intézet által szervezett általános közigazgatási vezetőképző tanfolyam sorozat emberi erőforrás menedzsment felkészítő tréningjein.
 
1999-2002 között a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatóság - üdülési és oktatási igazgatója volt, majd a MEH személyügyi osztályvezetője. 2004-2011 között VÁTI Magyar Regionális és Urbanisztikai Közhasznú Társaság HR igazgatója. Jelenleg az egészségügyi ágazati irányítás háttérintézményeinél személyügyi szakértő.
 
A Joint Venture Szövetség Emberi Erőforrás munkabizottságának tagja, rendszeres résztvevője a humánpolitikai és munkaügyi szakmai rendezvényeknek. Kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a HR menedzsment rendszerek felépítése és üzemeltetése, a munkaügyi és bérgazdálkodás felügyelete, valamint a teljesítménymenedzsment rendszerek kialakítása területén.
 
Legfontosabb publikációi:
Teljesítményértékelés a közigazgatásban. Századvég Kiadó, Bp. 2001. (108 oldal) ISBN 963 9211 29 X
Rewards for high public offices in Hungary. (Co-author) In: Rewards for High Public Office in Europe and North America. (M. Brands and B.G.Peters eds.) Routledge, New York, 2012. ISBN 978-0-415-78105-3. 209-229.pp.
 
Képzéseink, amelyeken Edit oktat: