Kezdőlap Controlling Controlling képzések (3-6 nap) ÚJ! - Controlling mesterfokon
ÚJ! - Controlling mesterfokon
 
Módszertan

A módszereket ppt prezentáción, számítási és esetpéldákon keresztül mutatjuk be, és elemezzük a résztvevők aktív közreműködésével, akik így képesek lesznek ezek alkalmazására saját vállalatuknál is.

A résztvevők rövid elméleti megközelítés után egyénileg és/vagy csoportosan kapcsolódó feladatokat oldanak meg, az eredményeket elemzik és értékelik. 

 Tematika:

 • A controlling fogalma, irányultsága, területei
 • A humán erőforrás jellemzői controlling szempontból
 • A humán erőforrás gazdálkodás feladatai
 • A humán controlling (meghatározása, elterjedésének indokai, irányultsága, időbelisége, alrendszerei: költségcontrolling; gazdaságossági, hatékonysági controlling; jövedelmezőségi, eredményességi controlling)
 • A humán controlling főbb vizsgálati területei és alappillérei
 • HC és a mérés/mérhetőség problémája, tervezés: a hatások mérlegelése a jövő szempontjából; kontroll: a terv teljesítésének értékelése a teljesítés biztosítása információs rendszer: eltérés elemzés, beavatkozási javaslatok
 • Vállalati stratégia – Humánstratégia - Humáncontrolling
  Munkaerő értékének modern, vállalat-specifikus megközelítése
 • Munkaerő minőségi megfogalmazás 
  Képesség- készség- tudás;     Kompetencia és mérése, Teljesítményértékelés folyamata, kritériumai
 • Egy kompetencia mérésének bemutatása a résztvevők közreműködéséve
 • Mutatószámok a humán controllingban:
  • A létszám- és létszámösszetétel alakulás elemzése, tervezése
  • Humán portfolió elemzés
  • A foglalkoztatási hatékonyság elemzése és tervezése
  • A személyi jellegű költségek hatékonyságának elemzése, tervezése
  • A létszám és személyi jellegű költségfelhasználás hatékonyságának változása
  • Teljesítményértékelés a „képesség-hajlandóság” mátrix felhasználásával
  • A fluktuáció alakulásának elemzése
  • A munkaerőváltás költségeinek elemzése (belépés és kilépés költségei)
  • Megüresedett álláshelyek betöltésének hatékonysága
  • A képzési költségek és megtérülésük
 • Jelentések, beszámolók a humán controlling tevékenységben
  A jelentések, beszámolók célja, hatékonyságának kritériumai és típusai - Standard beszámolók és Eseti beszámolók, pl. eltérés elemzések, létszámbővítés elemzése, létszámleépítés elemzése, szervezetalakítás hatásainak vizsgálata) 
 • A HR tevékenység évenkénti értékelése (alkalmazott mutatószámok) 

Cél és eredmény:
A HR munka modern személetének és mérésének, számításának  gyakorlati ismerete.

 
Stratégiai-és teljesítménycontrolling tematika:
 • Stratégiai tervezés (misszió, vízió, stratégia), stratégiai célok és akciók. Vállalati célkitűzések hierarchiája. Vállalati értéklánc modell.
 • A kontroller szerepe a stratégiai tervezésben. Stratégiai tervezést támogató eszközök (PESTEL, SWOT, BCG, Porter öt tényezős modellje).
 • Operatív kerettervezés hagyományos módszerei és kritikája (beyond budgeting, advanced budgeting, better budgeting).
 • Teljesítmény irányítás pénzügyi és nem pénzügyi indikátorokkal. Pénzügyi teljesítménymérés kritikája és a menedzsment miópia.
 • Kulcsfontosságú sikertényezők (Critical success factor, CSF) és kulcs teljesítménymutatók (Key Performance Indicators, KPI). Benchmarking.
 • Integrált teljesítményirányítás Balanced Scorecard (BSC) segítségével. A stratégiai térkép kialakítása, BSC mutatók és azok célértékeinek meghatározása. BSC és ösztönzés.
 • Felelősségi egységek (Árbevétel-, költség-, eredmény-, és befektetési- központok) teljesítménymérése.
 • A belső elszámoló árak (transzferárak) rendszere. Belső elszámoló árak célja, képzésének módszerei. Belső elszámoló árak rendszerének sikerkritériumai.
 • Menedzsment ösztönzők alkalmazása. Ösztönzők típusai, rövid és hosszú távú ösztönző programok, teljesítmény kritériumok, kontrol mechanizmusok.

Az eredmény

A résztvevők menedzsment szemszögből ismerik meg a vállalati stratégiai tervezési folyamatot, amely a szervezet számára képes biztosítani a hatékony működtetés kereteit, a stratégia controlling alkalmazásának alapjait. A résztvevők képesek lesznek a tervezéssel szemben támasztott igényeik megfogalmazására, átlátják a vállalat stratégia tervezési folyamatait, valamint megismerkednek a alkalmazott módszereivel. 
 
A részvételi díj minden résztvevő számára tartalmazza:
 • a 9 oktatási nap díját
 • a segédanyagot
 • tollat, jegyzetfüzetet
 • a tanúsítványt
 • a reggeli bekészítést
 
KÉPZÉS NAPTÁR
2020. 05. 07 Controlling mesterfokon képzés
2020. május 7-től, ONLINE + Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
 9 napos képzés, ahol a Résztvevők példák és esetek feldolgozásán keresztül rálátást szerezhetnek a humán controlling, sales controlling, logisztikai controlling, cash flow controlling, projektcontrolling és a stratégiai controlling területére.
Amennyiben nem szeretné az összes blokkot elvégezni, állítsa össze egyedi képzés-csomagját!