Kezdőlap Adatvédelem Adatvédelem és adatnyilvánosság a közbeszerzésben
Adatvédelem és adatnyilvánosság a közbeszerzésben
ISMERTETŐ
A vészhelyzetre való tekintettel képzéseinket csak a tilalom feloldása után hirdetjük meg.
A tiltásra vonatkozó rendelet a Magyar Közlöny 2020. évi 55. számában olvasható - 70/2020 (III.26.) Kormány rendelet.
 

Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni képzésünkről, kattintson az alábbi gombra!
 
Miért a Sämling „Adatvédelem és adatnyilvánosság a közbeszerzésben
” workshopja?
 
Szeretne a közpénzek és a nemzeti vagyon kezelésével összefüggő közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokról átfogó, az alkotmányossági követelményekre, a GDPR-ra, az Infotörvényre, a közbeszerzési törvényre, a koncessziós törvényre, a közadatok üzleti célú újrafelhasználására vonatkozó szabályok, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok speciális átláthatósági szabályaira is kiterjedő képet kapni, egyben megismerni a hatósági és bírói gyakorlatot?
 
Jöjjön el a Sämling Kft. által szervezett 1 oktatási napból álló, kiscsoportos, gyakorlatorientált „A közpénzek és a közbeszerzések nyilvánossága” workshopra, ahol lehetősége nyílik feltenni saját kérdéseit is!
 
Kinek jelent segítséget?
 
A magánszféra és a közszféra adatvédelmi tisztviselői/felelősei, közbeszerzési és compliance szakemberei napi munkájukhoz egyaránt fontos tudást szereznek az egynapos workshopon, ahol jogász oktatónk, dr. Sepsi Tibor, a résztvevők kérdéseire is választ ad.
 
A workshop célja
 
, hogy átfogó, de gyakorlatorientált eligazítást adjon a közpénzek felhasználására, az állami támogatásokra, valamint az állami és önkormányzati szférával kötött magánjogi szerződésekre vonatkozó közzétételi és nyilvánossági követelményekről.
 
Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerint a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok: e rendelkezésre alapozva az Alkotmánybíróság és a közadatperekben eljáró bíróságok gyakorlata a korábbinál jóval szélesebbre tárta azt az adatkört, amelyet az állam, de a vele kapcsolódó magánszemélyek- és szervezetek kötelesek a nyilvánosság elé tárni. Emellett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, azaz a GDPR alkalmazása is számos értelmezési kérdést vet fel a közérdekből nyilvános személyes adatok sorsával, azok közzétételével, terjeszthetőségével kapcsolatban. Emellett 2015. október 1-jén és 2016. január 1-jén hatályba léptek a 2011-es Infotörvény első komoly módosításának új szabályai, amelyek fontos kérdésekben alakítják át az átláthatósági szabályokat. Az alkalmazandó követelmények pontos ismerete és alkalmazása hozzásegít egy jóhiszemű és transzparens, azonban a szervezet által kezelt bizalmas információk megvédésére is alkalmas gyakorlat kialakításához.
 
Aktualizált tartalom
 
A tananyagot a piaci és törvényi változásoknak megfelelően, az aktuális jogszabályi követelményekre építve folyamatosan aktualizáljuk, esettanulmányainkat pedig a résztvevők igényeihez válogatjuk.
 
Gyakorlatorientált
 
A jogi háttér áttekintése mellett gyakorlati példák, megtörtént esetek és a résztvevők által hozott problémák közös elemzése segíti a szabályok értelmezését. A megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetését feladatokkal (pl. formalevelekkel és mintaszabályzat-szövegekkel) segítjük elő.
 
Interaktív
 
A résztvevőknek természetesen folyamatos lehetőségük van a saját szakmai területüket/érdeklődési körüket érintő kérdések felvetésére. Konzultációs lehetőséget is biztosítunk a szünetekben! 
 

 
A részvételi díj minden résztvevő számára tartalmazza:
- a  kávészünetet (kávé, tea, üdítő, édes és sós sütemény, gyümölcs)
- a segédanyagot
- tollat és jegyzetfüzetet
- a tanúsítványt
 

 

Amennyiben szeretne emlékeztető e-mailt kapni workshopunkról, kattintson az alábbi gombra!
 
 
Oktatók
Kihelyezett vállalati képzés
Az Adatkezelés és adatnyilvánosság a közbeszerzésben workshopot kihelyezett formában is megszervezzük az Ön cége igényei szerint! Kérjük írja meg igényét oktatásszervezőnknek!
Időbeosztás:
9:30-16:00
Az étel-ital fogyasztás, mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cég fizeti meg.

Részvételi díj:
1 35000 Ft
(+27% ÁFA)
44450 Ft
1 oktatási nap, segédanyaggal, kávészünetekkel (kávé, tea, üdítő, édes és sós sütemény, gyümölcs)
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
 10% Magánszemély jelentkező
 10% TB klubtagjaink részére
 12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén
 15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉSszervező  
Nemecskó Boglárka
Telefon:
+36 20 533 9620
Email:
Tematika
Tudja azt, hogy
 
- az adatigénylést a közpénzt kezelő vagy közfeladatot ellátó magáncég is köteles megválaszolni, és ha nem teszi, akkor bírósági perre is fel kell készülnie?
 
- mit fogad el a bíróságok és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata az üzleti titok védelmére alapozott adatkezelői megtagadások közül, és mit utasít el?
 
- mit tehetnek és mit nem tehetnek jogszerűen az Ön szervezete által nyilvánosságra hozott és kiadott adatokkal mások?
 
- mely szervek és milyen jogkörrel vizsgálhatják, hogy az Ön szervezete eleget tesz-e a nyilvánossági követelményeknek?
 
- üzleti titkot érintő vagy más, összetett adatperekben a bíróság előtt anélkül is bizonyíthatja a per tárgyát képező dokumentumokkal az adatkezelő a megtagadás jogszerűségét, hogy azt az adatkérő megismerhetné?
 
- mikor tagadható meg a gazdálkodás számlaszintű ellenőrzését célzó adatkezelés?
 
- mit kell adatkérés esetén ingyen kiadni, mit költségtérítéssel, és minek a kiadása tagadható meg?
 
- mekkora költségtérítést lehet adatok kiadásáért jogszerűen és jóhiszeműen elkérni?
 
- ki kell-e adni a közbeszerzési ajánlatkérőnek azt az adatot, amelyet az ajánlatkérő üzleti titokként jelölt meg?
 
- ha az állam egy piaci szereplőnek engedélyt ad közérdekű adatok üzleti célú újrafelhasználására, akkor annak megtörténtét azonos feltételek mellett mások is követelhetik?
 
- mit és milyen rendszerességgel kell közzétenni a szervezete honlapján a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás körében?
 
- milyen formai követelmények támaszthatóak az adatigénylés teljesítésével szemben?
 
- hogyan érdemes kezelni a fizikailag valóban teljesíthetetlen vagy egyébként zaklató jellegű adatigényléseket?
 
Ha szeretne tisztában lenni az említett kérdésekkel, és jogszerűen eljárni átláthatósági kérdésekben, akkor ott a helye képzésünkön!