Oldal nyomtatása
A Sämling Kft. panaszkezelési szabályzata
1. A tanfolyamok ideje alatt a szóban érkező panaszokat, reklamációkat az oktatóknak lehetőség szerint helyben kell kezelnie, ellenkező esetben a reklamáció tényét és tartalmát fel kell jegyezni és cégünk székhelyére további ügyintézésre eljuttatni.
 
2. Intézményünk a panaszokat, reklamációkat - ezen túl - emailben fogadja az alábbi címen: panasz@samling.hu
 
3. A beérkező panaszokra – amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi – 10 napon belül írásban válaszolunk. A kivizsgálás eredményéről cégünk a panasztevőt indoklással ellátva írásban értesíti.
 
4. A panaszügyintézés során biztosítani kell az elfogulatlanságot.
 
5. A panaszokról nyilvántartást vezetünk. A nyomtatvány kezeléséért a minőségirányítási vezető a felelős.
   1. A panasz tételének időpontja
   2. A panasztevő neve
   3. A képzés megnevezése, amelyben részt vesz
   4. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum)
   5. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve
   6. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye
   7. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye
   8. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve
   9. A panasztevő tájékoztatásának időpontja
 
6. Panaszkezelési rendszerünk biztosítja, hogy a beérkező pozitív és negatív (reklamáció) visszajelzéseket egyaránt felhasználhassuk szolgáltatásaink minőségének emeléséhez és minőségirányítási rendszerünk hatékonyságának fejlesztéséhez.
 
7. A képzésben résztvevők számára lehetőséget biztosítunk panaszaik anonim benyújtására. Ennek eszköze a kurzusokat lezáró kérdőíves elégedettségi felmérés, amelyet az oktatásszervezők minden esetben összesítenek és kiértékelnek.
 
Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft.