Kezdőlap Bank és pénzkezelés Banki képzések A pénzmosási törvény értelmezése a gyakorlatban
A pénzmosási törvény értelmezése a gyakorlatban
ISMERTETŐ

 
 
 
 
 
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározottak értelmében a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók kötelesek alkalmazottaik részvételével speciális képzési program szervezéséről gondoskodni.
 
A szolgáltató vezetője köteles kialakítani a képzés és továbbképzés szabályait, melynek során gondoskodik a belépő alkalmazottak képzéséről, az alkalmazottak évente legalább egy alkalommal megvalósuló továbbképzéséről, annak regisztrálásáról, dokumentálásáról és a megszerzett ismeretek ellenőrzéséről.
 
E kötelezettség teljesítésében kívánunk Önnek / Önöknek e képzési programmal segítséget nyújtani.

 
 A képzés, továbbképzés vizsgával zárul, amely a megszerzett ismeretek ellenőrzését célozza.
 
Az oktatás tárgyát és időpontját tartalmazó jelenléti ív egy példányát a résztvevőkkel történt aláíratás után átadjuk Önnek / Önöknek, melyet a Pmt. szerinti feltétel teljesítésének alátámasztására 5 évig köteles / kötelesek megőrizni.
 
Jelen speciális képzést, továbbképzést különösen ajánljuk a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet, az árutőzsdei szolgáltatást végzőknek, a biztosítóknak, biztosításközvetítőknek és a foglalkoztatási nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet végzőknek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak, a pénzváltóknak, a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzőknek, a zálogházaknak, a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőknek, az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatóknak, a könyvviteli és könyvelői tevékenységet folytató szolgáltatóknak, a játékkaszinóknak vagy kártyatermet működtető vállalkozásoknak.

Érintett témakörök Óraszám
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével kapcsolatos eljárások:
6 óra
 
 
A Pmt. elméleti alapjai. 0,5 óra
A szolgáltató szerepe a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása megelőzésében és megakadályozásában. 0,5 óra
Ügyfél-átvilágítási intézkedés szükségessége, lépései. 1 óra
Elfogadható okmányok, rögzítendő adatok. 1,5 óra
Ügyfelek nyilatkoztatásának esetei. 1 óra
Bejelentési kötelezettség. 0,5 óra
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés belső szabályozása. 0,5 óra
Új elkövetési trendek felismerése. 0,5 óra
Személyazonosságot és tartózkodási jogot igazoló okmányok:
2 óra
 
 
Személyi azonosító okmányok. 1 óra
Tartózkodási engedélyek. 1 óra
Vizsga: 1 óra
Teszt, kiértékelés. 1 óra
 
 
Kinek ajánljuk
A képzés célja, hogy a szolgáltató vezetője, illetve alkalmazottja a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségeknek eleget tudjon tenni, és azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a szolgáltató tevékenységén keresztül történő legalizálását, valamint a terrorizmusnak pénzeszközzel való támogatását célozhatják, képes legyen felismerni.
Tematika
 Az oktatás, továbbképzés kitér a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának elméleti alapjaira, az ügyfél-átvilágítás és a bejelentés eljárás rendjére, a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására utaló esetekre, a személyazonosság vizsgálatához elfogadható okmányok körére, az új elkövetési trendekre. E speciális képzés, továbbképzés elvégzését követően az alkalmazott képes lesz a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetve megvalósító üzleti kapcsolatot vagy ügyleti megbízást felismerni; a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Pmt.-nek megfelelően eljárni; az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségeknek megfelelően eljárni.
Képzési napok:
A pénzmosási törvény értelmezése a gyakorlatban
2019. 04. 11.

Villányi úti Konferenciaközpont, 1113 Budapest, Villányi út 11-13.

Időbeosztás:
6 óra + 1 óra vizsga
Részvételi díj:
1 25900 Ft
(+27% ÁFA)
32893 Ft
5 fő együttes jelentkezése esetén
2 29900 Ft
(+27% ÁFA)
37973 Ft
Tartalmazza az oktatási anyagot, vizsgadíjat
INFORMÁCIÓ:
képzés felelős   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
KÉPZÉSSZERVEZŐ ASSZISZTENS  
Licsár Alexandra
Telefon:
+36 1 212 4412 mellék: 113
Mobil:
+36 20 289 4200
Email: