Kezdőlap Bank és pénzkezelés Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001) Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001)
Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001)
ISMERTETŐ
 
Engedélyszám: E-000240/2014A001
Képzésünkön kizárólag érettségivel rendelkező érdeklődők tudnak részt venni.
 

Miért a Sämling által szervezett képzés a legjobb választás az Ön számára?
 
 • Nálunk nincsenek rejtett költségek! Az oktatási díj tartalmazza a nyomtatott tananyagot és kiegészítő jegyzeteit.
 • A sikeres vizsga érdekében konzultációt szervezünk a vizsgát megelőző szombatra.
 • Vizsgagaranciát vállalunk, mert sikertelen vizsga esetén tandíjmentesen lehetőség van a tartozó tananyagrész újrahallgatására!
 • A vizsgadíj írásbeli és szóbeli/gyakorlati vizsgadíjból áll. A vizsgadíjakat egy összegben és külön az adott vizsga előtt is lehet fizetni.
 • A képzés és vizsga helyszín könnyen megközelíthető ugyanazon a helyszínen van.  
 • GYED-en lévő anyukák jelentkezésekor 8 %-os kedvezményt adunk (Egy összegben történő befizetés esetén) Az ellátást megállapító eredeti határozat bemutatása szükséges.
 • A képzési díj 3 részletben is fizethető (Ez 8 %-al magasabb díjat jelent. Törlesztése a 4 napos képzés esetén: 30 000 Ft/ 20 000 Ft/ 9 281 Ft; az 5 napos képzés esetén: 30 000 Ft/ 30 000 Ft/ 10 081 Ft). A bizonyítvány átvételének feltétele a teljes képzési díj kiegyenlítése.
 • A Sämling bizonyítványt a Valutaváltó partnereink mindig örömmel fogadják!
 • Több, mint 30 év oktatási tapasztalattal a Sämling garancia a sikerre!
 Hogyan zajlik a képzés és mi van a vizsgán? 
 
A képzés az adott tanfolyami csoport meghirdetése szerinti napokig tart és az alábbi szakmai tárgyakból áll: 
1. Modul: Speciális ügyintézői feladatok ellátása,
   2. modul: Bankjegyfelismerés, Bankjegyvizsgálat
                   végzése
 
  A komplex szakmai vizsga megkezdésének         feltétele, hogy mindkét szakmai tárgyból sikeres     modulzárót írjon a résztvevő, illetve az aktuális vizsga díját kiegyenlítse.
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység: Speciális     ügyintézői feladatokat, valamint a bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot 50-50 %-ban tartalmazza. 
 • Gyakorlati vizsgatevékenység:
  Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése.
 • Szóbeli vizsgatevékenység: Speciális ügyintézői   feladatok ellátása (Szóbeli tételsor biztosított.)
 
Milyen munkakörök tölthetők be a Pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ végzettséggel? 
 • Pénzintézeti ügyintéző,
 • Banki és pénzforgalmi ügyintéző,
 • Értéktárkezelő (Banki),
 • Valutapénztáros,
 • Pénzfeldolgozó,
 • Banki pénztáros,
 • Főpénztáros (Banki),
 • Valutaváltó.
 
Vizsgahelyszíneink*
Cégünk elsők között kapott engedélyt, amely alapján a "Pénztárkezelő és valutapénztáros képzésre" vonatkozóan vizsgaszervezési engedélyt kapott, így a jövőben a Sämling Kft. vizsgaszervező intézményként is funkcionál:
 1. 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
 2. 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
 
Fontos információ a képzési díjakról
 
A tanfolyami díj tartalmazza az
 • oktatók és a jegyzetek költségét
 • regisztrációs díjat
 • a modulzáró vizsga díját
 • a technikai eszközök biztosítását
 • a terembért, valamint az étkezés megrendelése esetén a catering szolgáltatást.
   
A vizsgadíj a vizsgaszervezéssel kapcsolatos minden költséget tartalmaz.
 • dolgozatok biztosítása
 • terem
 • vizsgafelügyelők
 • vizsgabizottság, bizonyítvány
 • a szóbeli és írásbeli vizsgához a technikai eszközök
 

Mennyiségi és minőségi mutatók 2019-ben:

Vizsgaeredmény átlaga: 3,24

Lemorzsolódási arány: 1,75 %

Résztvevői elégedettség átlaga: 9,16 %

Kinek ajánljuk
- Érettségivel rendelkező pályakezdőnek, akit érdekel a pénzpiac.
- Bankban, utazási irodában, pénzintézetnél dolgozónak.
- Új szakmát keresőknek.
Képzési napok:
Pénztárkezelő és valutapénztáros (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001) képzés 2. csoport
2020. 01. 27., 2020. 01. 28., 2020. 01. 29., 2020. 01. 30.

Villányi úti Konferenciaközpont, 1113 Budapest, Villányi út 11-13.

Időbeosztás:
Europass bizonyítvány kiállítását a Sämling Kft. által szervezett OKJ képzésen Résztvevők részére vállaljuk A díjazás az érvényes jogszabályok szerint történik.

Érdeklődni a valutapenztaros@samling.hu e-mail címen lehet.

Részvételi díj:
1 25000 Ft
Áfamentes
Szóbeli/Gyakorlati vizsga
2 30000 Ft
Áfamentes
Írásbeli vizsga
3 54890 Ft
Áfamentes
4 napos képzés esetén (étkezés nélkül)
4 64890 Ft
Áfamentes
5 napos képzés esetén (étkezés nélkül)
5 68890 Ft
Áfamentes
4 napos képzés esetén (étkezéssel)
6 78890 Ft
Áfamentes
5 napos képzés esetén (étkezéssel)
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉSSZERVEZŐ  
Licsár Alexandra
Telefon:
+36 1 212 4412 mellék: 113
Mobil:
+36 20 289 4200
Email:
képzés felelős   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
Tematika
 
A teljes tematikát pdf formátumban letöltheti.
 


A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani
 • az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni
 • a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani
 • a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni
 • a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • értéktári teendőket elvégezni
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni
 • munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni

A szakképesítés szakmai követelményei:
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:
 
a.) Speciális ügyintézői feladatok
A szakember:
 • A pénzváltás során külföldi fizetőeszközt vesz, ad el, konvertál
 • A pénzváltás során alkalmazza az aktuális árfolyamot, jutalékot számol fel
 • Tájékoztatja az ügyfelet a pénzváltás során alkalmazandó előírásokról, vonatkozó jogszabályokról
 • A személyazonosság vizsgálata során okmányvizsgálatot végez, annak alapján megállapítja az ügyfél jogi státuszát
 • Végrehajtja az ügyfél-átvilágítási intézkedést
 • Összeállítja a többnyelvű tájékoztató táblát
 • Figyelemmel kíséri a piaci árfolyammozgást, gondoskodik az árfolyamok aktualizálásáról
 • A fizetőeszközök átvétele, illetve kiadási során forgalomképesség és valódiságvizsgálatot végez
 • A valódiság és forgalomképesség vizsgálati szempontok alapján kezeli a hamisgyanús, illetve forgalomképtelen forint és külföldi bankjegyet, érmét, csekket
 • Forint címletváltást végez
 • Ellenőrzi a csekk beváltásának feltételeit aláírás és érvényességi idő alapján
 • Figyelemmel kíséri a csekkletiltó listát
 • A pénzváltásról, illetve készletmozgásról megfelelő bizonylatot állít ki 
 • Pénztárnaplót vezet
 • Gondoskodik a szükséges mennyiségű forint- és valutakészlet megrendeléséről, biztonságos szállításáról
 • Gondoskodik a forint- és valutakészlet biztonságos őrzéséről, tárolásáról, értéktárban történő elhelyezéséről
 • Értéktárkezelést végez, kiadja az értéktárból a napközbeni készpénzállományt, készpénzbeszolgáltatást fogad
 • Kezeli a pénzváltás során alkalmazott programokat, valamint az értéktárállomány nyilvántartására szolgáló programokat
 • Kezeli a fogyasztói bejelentéseket
 • Az üzletszabályzat alapján tájékoztatást ad a pénzváltás üzleti feltételeiről
 • Betartja a pénzváltásra vonatkozó belső szabályzatokban foglaltakat
 •  
b.) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat
A szakember:
 • Készpénzváltást végez
 • Ellenőrzi az átvett (vagy kifizetendő) forint és valuta forgalomképességét és valódiságát
 • Kiadja a valódi és forgalomképes készpénzt
 • Kivonja a készpénzfogalomból a hamisgyanús forintot és valutát
 • Kivonja a készpénzfogalomból a valódi, de nem forgalomképes forintot
 • Betartja a bankjegyek és érmék forgalmazására vonatkozó jogszabályokat
 • Alkalmazza a hamisgyanús bankjegyek, valamint érmék kezelésére vonatkozó előírásokat
Tananyag:  A képzési tematikához kapcsolódó részletes, színes mellékletekkel ellátott - a bankjegyek szemléltetése érdekében digitális nyomdai úton előállított – tananyag áll a hallgatók
rendelkezésére, melynek aktualizálása követi a törvényi változásokat is.
 
Kihelyezett vállalati képzés
Kihelyezett képzés a Bank munkatársainak max. 25 fő/csoport esetén.
A képzési díj tartalmazza az oktatók és a jegyzetek költségét, a technikai eszközök biztosítását, valamint igény szerint az oktatásszervezési szolgáltatást.
Kihelyezett képzéseinknél egyedi árat biztosítunk, amelyhez kérje árajánlatunkat: valutapenztaros@samling.hu
Igény esetén szívesen közreműködünk a terem, a szállás és catering szolgáltatás megszervezésében.
___________________________________________
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérem keressen az alábbi elérhetőségeken:
Képzés felelős: Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon: 06 70 337 1301

Képzésszervező: Licsár Alexandra
E-mail cím: valutapenztaros@samling.hu
Telefon: 06 20 289 4200; 06 1 212 4412/113


Referenciák