Kezdőlap Bank és pénzkezelés Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ) Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001)
Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001)
ISMERTETŐ
 
Engedélyszám: E-000240/2014A001
Képzésünkön kizárólag érettségivel rendelkező érdeklődők tudnak részt venni.
 

Miért a Sämling Pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ képzése?
 
 • Nálunk nincsenek rejtett költségek! Oktatási díjunk tartalmazza a nyomtatott színes, mellékletes tananyagot.Minőségi tananyagunkkal segítséget nyújtunk későbbi munka során is.
 • Nincs regisztrációs díj. Részletfizetésre is van lehetőség. 
 • Partnercégeink a nálunk frissen végzett valutapénztárosok állásjelentkezését folyamatosan fogadják! (Bővebb információ és jelentkezés lejjebb).
 • Magánszemély jelentkezése esetén kedvezmény jár a képzés árából!
 • Vizsgagarancia: Ha nem sikerült a vizsgája, tandíjmentesen lehetőséget biztosítunk a vizsgához tartozó tananyagrész újrahallgatására!
A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti,
illetve a pénzváltó közvetítő szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és 
a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, 
ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat.
 
Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában.
A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez.
A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfélátvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.
 
Vizsgahelyszíneink*
Cégünk elsők között kapott engedélyt, amely alapján a "Pénztárkezelő és valutapénztáros képzésre" vonatkozóan vizsgaszervezési engedélyt kapott, így a jövőben a Sämling Kft. vizsgaszervező intézményként is funkcionál:
 1. 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
 2. 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
 
** Egyéb esetben az aktuális jogszabályok szerinti díjszabás érvényesül

Fontos információ a képzési díjakról
 
A tanfolyami díj tartalmazza az
 • oktatók és a jegyzetek költségét
 • regisztrációs díjat
 • a modulzáró vizsga díját
 • a technikai eszközök biztosítását
 • a terembért, valamint az étkezés megrendelése esetén a catering szolgáltatást (délelőtti bekészítés + ebéd).
   
A vizsgadíj a vizsgaszervezéssel kapcsolatos minden költséget tartalmaz.
 • dolgozatok biztosítása
 • terem
 • vizsgafelügyelők
 • vizsgabizottság, bizonyítvány
 • a szóbeli és írásbeli vizsgához a technikai eszközök
Kinek ajánljuk
Érettségivel rendelkező, pénztárkezelő és valutapénztáros témában jelenleg dolgozóknak vagy új szakmát keresőknek is ajánljuk képesünket.
Képzési napok:
Valutapénztáros képzés 1. csoport
2019. 01. 14., 2019. 01. 15., 2019. 01. 16., 2019. 01. 17.

Villányi úti Konferenciaközpont, 1113 Budapest, Villányi út 11-13.
Valutapénztáros képzés 2. csoport
2019. 01. 28., 2019. 01. 29., 2019. 01. 30., 2019. 01. 31.

Villányi úti Konferenciaközpont, 1113 Budapest, Villányi út 11-13.

Időbeosztás:
(!)Ingyenes* Europass(!)
Magánszemélyeknek az Europass bizonyítvány kiállítása egy nyelven ingyenes.

*Amennyiben a sikeres vizsgát követő 2 héten belül igényli a résztvevő. Egyéb esetben az aktuális jogszabályok szerinti díjszabás érvényesül

Hétköznapokon

Részvételi díj:
1 39500 Ft
Áfamentes
CSAK PÓTVIZSGADÍJ
2 54890 Ft
Áfamentes
(étkezés nélkül)
+ 39.500 Ft/fő vizsgadíj
3 68890 Ft
Áfamentes
(étkezéssel)
+ 39.500 Ft/fő vizsgadíj
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 10% Early Bird kedvezmény
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉSSZERVEZŐ ASSZISZTENS  
Licsár Alexandra
Telefon:
+36 20 289 4200
+36 1 212 4412
mellék: 113
Fax: +36 1 212 5071
Email:
képzés felelős   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
 
+36 70 337 1301
 
Fax: +36 1 212 5071
Email:
Tematika
 
A teljes tematikát pdf formátumban letöltheti.
 


A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani
 • az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni
 • a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani
 • a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni
 • a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • értéktári teendőket elvégezni
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni
 • munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni

A szakképesítés szakmai követelményei:
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:
 
a.) Speciális ügyintézői feladatok
A szakember:
 • A pénzváltás során külföldi fizetőeszközt vesz, ad el, konvertál
 • A pénzváltás során alkalmazza az aktuális árfolyamot, jutalékot számol fel
 • Tájékoztatja az ügyfelet a pénzváltás során alkalmazandó előírásokról, vonatkozó jogszabályokról
 • A személyazonosság vizsgálata során okmányvizsgálatot végez, annak alapján megállapítja az ügyfél jogi státuszát
 • Végrehajtja az ügyfél-átvilágítási intézkedést
 • Összeállítja a többnyelvű tájékoztató táblát
 • Figyelemmel kíséri a piaci árfolyammozgást, gondoskodik az árfolyamok aktualizálásáról
 • A fizetőeszközök átvétele, illetve kiadási során forgalomképesség és valódiságvizsgálatot végez
 • A valódiság és forgalomképesség vizsgálati szempontok alapján kezeli a hamisgyanús, illetve forgalomképtelen forint és külföldi bankjegyet, érmét, csekket
 • Forint címletváltást végez
 • Ellenőrzi a csekk beváltásának feltételeit aláírás és érvényességi idő alapján
 • Figyelemmel kíséri a csekkletiltó listát
 • A pénzváltásról, illetve készletmozgásról megfelelő bizonylatot állít ki 
 • Pénztárnaplót vezet
 • Gondoskodik a szükséges mennyiségű forint- és valutakészlet megrendeléséről, biztonságos szállításáról
 • Gondoskodik a forint- és valutakészlet biztonságos őrzéséről, tárolásáról, értéktárban történő elhelyezéséről
 • Értéktárkezelést végez, kiadja az értéktárból a napközbeni készpénzállományt, készpénzbeszolgáltatást fogad
 • Kezeli a pénzváltás során alkalmazott programokat, valamint az értéktárállomány nyilvántartására szolgáló programokat
 • Kezeli a fogyasztói bejelentéseket
 • Az üzletszabályzat alapján tájékoztatást ad a pénzváltás üzleti feltételeiről
 • Betartja a pénzváltásra vonatkozó belső szabályzatokban foglaltakat
 •  
b.) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat
A szakember:
 • Készpénzváltást végez
 • Ellenőrzi az átvett (vagy kifizetendő) forint és valuta forgalomképességét és valódiságát
 • Kiadja a valódi és forgalomképes készpénzt
 • Kivonja a készpénzfogalomból a hamisgyanús forintot és valutát
 • Kivonja a készpénzfogalomból a valódi, de nem forgalomképes forintot
 • Betartja a bankjegyek és érmék forgalmazására vonatkozó jogszabályokat
 • Alkalmazza a hamisgyanús bankjegyek, valamint érmék kezelésére vonatkozó előírásokat
Tananyag:  A képzési tematikához kapcsolódó részletes, színes mellékletekkel ellátott - a bankjegyek szemléltetése érdekében digitális nyomdai úton előállított – tananyag áll a hallgatók
rendelkezésére, melynek aktualizálása követi a törvényi változásokat is.
 
Kihelyezett vállalati képzés
Kihelyezett képzés a Bank munkatársainak max. 30 fő/csoport esetén
A képzési díj 190 000 Ft/nap, amely tartalmazza az oktatók és a jegyzetek költségét, a technikai eszközök biztosítását, valamint igény szerint az oktatásszervezési szolgáltatást.
Igény esetén szívesen közreműködünk a terem, a szállás és catering szolgáltatás megszervezésében.
___________________________________________
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérem keressen az alábbi elérhetőségeken:
Képzés felelős: Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon: 06 70 337 1301

Képzésszervező asszisztens: Licsár Alexandra
E-mail cím: valutapenztaros@samling.hu
Telefon: 06 20 289 4200; 06 1 212 4412/113


Referenciák