Kezdőlap Bank és pénzkezelés Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001) Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001)
Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés (OKJ 51 343 03 / E-000240/2014/A001)
ISMERTETŐ
 
Kedves képzés iránt érdeklődő résztvevőink!
 
A veszélyhelyzetre való tekintettel, tavaszi OKJ képzéseink és a szakmai komplex vizsga elmarad. A tiltásra vonatkozó rendelet a Magyar Közlöny 2020. évi 55. számában olvasható - 70/2020 (III.26.) Kormány rendelet
 
A képzésre és vizsgára bejelentkezett résztvevőinket e-mailben is értesítjük. A tiltás feloldása után meghirdetett új képzési és vizsga időpontokra szintén tájékoztatást fogunk küldeni.
 
Ha Ön még nem jelentkezett be képzéseinkre, de nem szeretne lemaradni róluk, kérjük jelentkezzen itt, így Önt is értesíteni fogjuk.
 
 
Engedélyszám: E-000240/2014A001
Képzésünkön kizárólag érettségivel rendelkező érdeklődők tudnak részt venni.
 

Miért a Sämling által szervezett képzés a legjobb választás az Ön számára?
 
 • Nálunk nincsenek rejtett költségek! Az oktatási díj tartalmazza a nyomtatott tananyagot és kiegészítő jegyzeteit.
 • A sikeres vizsga érdekében konzultációt szervezünk a vizsgát megelőző szombatra.
 • Vizsgagaranciát vállalunk, mert sikertelen vizsga esetén tandíjmentesen lehetőség van a tartozó tananyagrész újrahallgatására!
 • A vizsgadíj írásbeli és szóbeli/gyakorlati vizsgadíjból áll. A vizsgadíjakat egy összegben és külön az adott vizsga előtt is lehet fizetni.
 • A képzés és vizsga helyszín könnyen megközelíthető ugyanazon a helyszínen van.  
 • GYED-en lévő anyukák jelentkezésekor 8 %-os kedvezményt adunk (Egy összegben történő befizetés esetén) Az ellátást megállapító eredeti határozat bemutatása szükséges.
 • A képzési díj 3 részletben is fizethető (Ez 8 %-al magasabb díjat jelent. Törlesztése a 4 napos képzés esetén: 30 000 Ft/ 20 000 Ft/ 9 281 Ft; az 5 napos képzés esetén: 30 000 Ft/ 30 000 Ft/ 10 081 Ft). A bizonyítvány átvételének feltétele a teljes képzési díj kiegyenlítése.
 • A Sämling bizonyítványt a Valutaváltó partnereink mindig örömmel fogadják!
 • Több, mint 30 év oktatási tapasztalattal a Sämling garancia a sikerre!
 Hogyan zajlik a képzés és mi van a vizsgán? 
 
A képzés az adott tanfolyami csoport meghirdetése szerinti napokig tart és az alábbi szakmai tárgyakból áll: 
1. Modul: Speciális ügyintézői feladatok ellátása,
   2. modul: Bankjegyfelismerés, Bankjegyvizsgálat
                   végzése
 
A komplex szakmai vizsga megkezdésének        feltétele, hogy mindkét szakmai tárgyból sikeres    modulzárót írjon a résztvevő, illetve az aktuális vizsga díját kiegyenlítse.
 • Központi írásbeli vizsgatevékenység: Speciális     ügyintézői feladatokat, valamint a bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot 50-50 %-ban tartalmazza. 
 • Gyakorlati vizsgatevékenység:
  Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése.
 • Szóbeli vizsgatevékenység: Speciális ügyintézői   feladatok ellátása (Szóbeli tételsor biztosított.)
 
Milyen munkakörök tölthetők be a Pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ végzettséggel? 
 • Pénzintézeti ügyintéző,
 • Banki és pénzforgalmi ügyintéző,
 • Értéktárkezelő (Banki),
 • Valutapénztáros,
 • Pénzfeldolgozó,
 • Banki pénztáros,
 • Főpénztáros (Banki),
 • Valutaváltó.
 
Vizsgahelyszíneink*
Cégünk elsők között kapott engedélyt, amely alapján a "Pénztárkezelő és valutapénztáros képzésre" vonatkozóan vizsgaszervezési engedélyt kapott, így a jövőben a Sämling Kft. vizsgaszervező intézményként is funkcionál:
 1. 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
 2. 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
 
Fontos információ a képzési díjakról
 
A tanfolyami díj tartalmazza az
 • oktatók és a jegyzetek költségét
 • regisztrációs díjat
 • a modulzáró vizsga díját
 • a technikai eszközök biztosítását
 • a terembért, valamint az étkezés megrendelése esetén a catering szolgáltatást.
   
A vizsgadíj a vizsgaszervezéssel kapcsolatos minden költséget tartalmaz.
 • dolgozatok biztosítása
 • terem
 • vizsgafelügyelők
 • vizsgabizottság, bizonyítvány
 • a szóbeli és írásbeli vizsgához a technikai eszközök
Mennyiségi és minőségi mutatók 2020.
 
Átlagos vizsgaeredmény: 2,33
 
Lemorzsolódási arány: 0 %
 
Résztvevői elégedettségi eredmény átlaga a képzésről: 9,23 %

 

 
Kinek ajánljuk
- Érettségivel rendelkező pályakezdőnek, akit érdekel a pénzpiac.
- Bankban, utazási irodában, pénzintézetnél dolgozónak.
- Új szakmát keresőknek.
Időbeosztás:
Europass bizonyítvány kiállítását a Sämling Kft. által szervezett OKJ képzésen Résztvevők részére vállaljuk A díjazás az érvényes jogszabályok szerint történik.

Érdeklődni a valutapenztaros@samling.hu e-mail címen lehet.

Részvételi díj:
1 25000 Ft
Áfamentes
Szóbeli/Gyakorlati vizsga
2 32000 Ft
Áfamentes
Írásbeli vizsga
3 54890 Ft
Áfamentes
4 napos képzés esetén (étkezés nélkül)
4 68890 Ft
Áfamentes
4 napos képzés esetén (étkezéssel)
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉSSZERVEZŐ  
Licsár Alexandra
Telefon:
+36 1 212 4412 mellék: 113
Mobil:
+36 20 289 4200
Email:
képzés felelős   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
Tematika
 
A teljes tematikát pdf formátumban letöltheti.
 


A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 • valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni
 • árfolyamot, jutalékot alkalmazni
 • az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni
 • a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani
 • az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani
 • a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani
 • ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani
 • az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni
 • a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni
 • a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni
 • a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni
 • a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni
 • a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani
 • a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni
 • a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani
 • a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni
 • a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni
 • a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni
 • a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • értéktári teendőket elvégezni
 • a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni
 • pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni
 • a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni
 • papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni
 • munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni
 • munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni

A szakképesítés szakmai követelményei:
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:
 
a.) Speciális ügyintézői feladatok
A szakember:
 • A pénzváltás során külföldi fizetőeszközt vesz, ad el, konvertál
 • A pénzváltás során alkalmazza az aktuális árfolyamot, jutalékot számol fel
 • Tájékoztatja az ügyfelet a pénzváltás során alkalmazandó előírásokról, vonatkozó jogszabályokról
 • A személyazonosság vizsgálata során okmányvizsgálatot végez, annak alapján megállapítja az ügyfél jogi státuszát
 • Végrehajtja az ügyfél-átvilágítási intézkedést
 • Összeállítja a többnyelvű tájékoztató táblát
 • Figyelemmel kíséri a piaci árfolyammozgást, gondoskodik az árfolyamok aktualizálásáról
 • A fizetőeszközök átvétele, illetve kiadási során forgalomképesség és valódiságvizsgálatot végez
 • A valódiság és forgalomképesség vizsgálati szempontok alapján kezeli a hamisgyanús, illetve forgalomképtelen forint és külföldi bankjegyet, érmét, csekket
 • Forint címletváltást végez
 • Ellenőrzi a csekk beváltásának feltételeit aláírás és érvényességi idő alapján
 • Figyelemmel kíséri a csekkletiltó listát
 • A pénzváltásról, illetve készletmozgásról megfelelő bizonylatot állít ki 
 • Pénztárnaplót vezet
 • Gondoskodik a szükséges mennyiségű forint- és valutakészlet megrendeléséről, biztonságos szállításáról
 • Gondoskodik a forint- és valutakészlet biztonságos őrzéséről, tárolásáról, értéktárban történő elhelyezéséről
 • Értéktárkezelést végez, kiadja az értéktárból a napközbeni készpénzállományt, készpénzbeszolgáltatást fogad
 • Kezeli a pénzváltás során alkalmazott programokat, valamint az értéktárállomány nyilvántartására szolgáló programokat
 • Kezeli a fogyasztói bejelentéseket
 • Az üzletszabályzat alapján tájékoztatást ad a pénzváltás üzleti feltételeiről
 • Betartja a pénzváltásra vonatkozó belső szabályzatokban foglaltakat
 •  
b.) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat
A szakember:
 • Készpénzváltást végez
 • Ellenőrzi az átvett (vagy kifizetendő) forint és valuta forgalomképességét és valódiságát
 • Kiadja a valódi és forgalomképes készpénzt
 • Kivonja a készpénzfogalomból a hamisgyanús forintot és valutát
 • Kivonja a készpénzfogalomból a valódi, de nem forgalomképes forintot
 • Betartja a bankjegyek és érmék forgalmazására vonatkozó jogszabályokat
 • Alkalmazza a hamisgyanús bankjegyek, valamint érmék kezelésére vonatkozó előírásokat
Tananyag:  A képzési tematikához kapcsolódó részletes, színes mellékletekkel ellátott - a bankjegyek szemléltetése érdekében digitális nyomdai úton előállított – tananyag áll a hallgatók
rendelkezésére, melynek aktualizálása követi a törvényi változásokat is.
 
Kihelyezett vállalati képzés
Kihelyezett képzés a Bank munkatársainak max. 25 fő/csoport esetén.
A képzési díj tartalmazza az oktatók és a jegyzetek költségét, a technikai eszközök biztosítását, valamint igény szerint az oktatásszervezési szolgáltatást.
Kihelyezett képzéseinknél egyedi árat biztosítunk, amelyhez kérje árajánlatunkat: valutapenztaros@samling.hu
Igény esetén szívesen közreműködünk a terem, a szállás és catering szolgáltatás megszervezésében.
___________________________________________
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérem keressen az alábbi elérhetőségeken:
Képzés felelős: Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon: 06 70 337 1301

Képzésszervező: Licsár Alexandra
E-mail cím: valutapenztaros@samling.hu
Telefon: 06 20 289 4200; 06 1 212 4412/113


Referenciák