Oldal nyomtatása
Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek engedélyezett képzés
A Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal nyilvántartásba vette és engedélyezte.
Nyilvántartásba vételi szám: E-000240/2014/D001
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014.10.10.
Képzési kör: D
 
A 3 napos pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek képzés célja, hogy fejlessze a résztvevők ismereteit pénzügy és számvitel témakörökben annak érdekében, hogy mindennapi munkájuk és döntéseik során saját szakmai ismereteik mellett a pénzügyi és számviteli szemléletet is figyelembe vegyék.
 
Az alapozó pénzügyi képzésen a résztvevő ismereteket szerez az alábbi témákban:
• számviteli információs rendszer, számviteli alapfogalmak, pénzügyi kimutatások megértése;
• finanszírozási források (rövid és hosszú távon) megismerése;
• nettó forgótőke menedzsment és optimális forrásszerkezet kialakításának megismerése;
• pénzügyi kimutatások elemzése mutatókkal;
• stratégiai és operatív kontrolling alapjainak elsajátítása;
• beruházási döntések értékelésének megismerése.
 
A képzés módszertana a pénzügyi és számviteli alapfogalmakat, elméletet bemutató előadások valamint a megértést és a szemléltetést segítő esettanulmányok keveréke.
 
A képzési napok során nagy hangsúlyt helyezünk az interaktív tanulásra a résztvevők tapasztalatainak bevonásával. Különböző pénzügyi helyzeteket modellező esettanulmányok megoldásával, a sikeres pénzügyi megoldások sajátélményű megtapasztalása, elemzése és kiértékelése valósítható meg.
 
A résztvevő a képzés elvégzése után:
• megérti üzleti döntéseinek a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatását;
• elemzi a főbb pénzügyi kimutatásokat (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) és abból megítéli a vizsgált vállalat jövedelmi, pénzügyi helyzetét;
• képessé válik az optimális forrás szerkezet kialakítására;
• ismeri a kontrolling funkció céljait és szervezeti illeszkedését;
• részt vesz az éves operatív tervek készítésében;
• képessé válik a beruházási lehetőségek pénzügyi megítélésére.
 
TANEGYSÉGEK:
Bevezetés a számvitel rendszerébe. (8 tanóra)
Pénzügyi menedzsment, forgótőke menedzsment, beszámoló elemzés. (8 tanóra)
Kontrolling és beruházás értékelés. (8 tanóra)
 
1.nap - Bevezetés a számvitel rendszerébe.
 
Célok:
A számviteli információs rendszernek a megismerése és átlátása.
A számviteli alapfogalmak és kifejezések megismerése.
A pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, cash flow) értelmezése.
A Cash-flow készítésének elmélete és gyakorlata.
A gazdasági eseményeknek a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatásának megértése.
 
Témák:
• Bevezetés a számvitel rendszerébe.
• Számvitel tevékenység folyamata a gazdasági eseményektől a beszámoló összeállításáig.
• Pénzügyi számvitel és vezetői számvitel.
• Pénzügyi beszámolók, pénzügyi kimutatások: mérleg, eredménykimutatás, cash flow.
• Költségszámítás, költségfogalmak.
• Tárgyi eszközök értékelése.
 
2.nap - Pénzügyi menedzsment, forgótőke menedzsment, beszámoló elemzés.
 
Célok:
A vállalatok rövid és hosszú távú, külső és belső finanszírozási forrásainak megismerése.
Az egyes források előnyeinek és hátrányainak ismerete.
A likviditás menedzselése a nettó forgótőke egyes elemein keresztül.
A beszámoló elemzési lehetőségeinek megismerése (pénzügyi mutatószámok).
 
Témák:
• Pénzügyi menedzsment szerepe a vállalatok életében
• A finanszírozás forrásai (rövid és hosszú távú források):
1) Nyílt és zártkörű kibocsájtás
2) Kötvénnyel történő finanszírozás
3) Kereskedelmi hitel
4) Banki hitellehetőségek
5) Faktoring és követelés leszámítolás
6) Hitelre történő vásárlás
7) Lízing(Leasing)
• Pénzügyi elemzés mutatószámok segítségével
• Likviditás és forgótőke menedzsment (készletek, vevők, szállítók)
 
3.nap - Kontrolling és beruházás értékelés.
 
Célok:
Megismerni a kontrolling és vezetői számvitel rendszerét, kapcsolódását a vállalat pénzügyi számviteli rendszeréhez és a vállalat irányításához. Megismerni a beruházások értékelésének alapvető módszereit.
 
Témák:
• Kontrolling alapok, a kontrolling rendszere
• Bevezetés a vállalati tervezésbe, a célkitűzések rendszere
• Stratégiai tervezés, operatív tervezés, üzleti tervezés
• Pénz időértéke
• Beruházások értékelése
1) Nettó jelenérték (NPV)
2) Belső megtérülési ráta (IRR)
3) Jövedelmezőségi index (PI)
4) Megtérülési idő (Payback Period)
5) Számviteli megtérülési ráta (ARR)
 
Maximális csoportlétszám: 25 fő
Számonkérés formája: elméleti és gyakorlati.
Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum/igazolás: tanúsítvány.
 
Képzési díj: 149000 Ft+27% ÁFA, összesen 189230 Ft áfával
Az ár tartalmaz 3 oktatási napot étkezéssel (menüebéd), jegyzettel, Sämling tanúsítvánnyal. Az étel-ital fogyasztás, mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cég fizeti meg.
 
Kedvezmények:
8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
10% Főkönyvelő vagy TB klubtag cég munkatársai
10% Magánszemély jelentkezőknek 10 % kedvezményt biztosítunk a képzés díjából
10% Önadózó újság előfizetői kedvezmény
12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén
12% Könyvelők.hu regisztrált tagjainak
15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 
 
Kérjük, küldje el a jelentkezési lapot képzés felelősünknek!
 
 
KÉPZÉS FELELŐS  Tuba Vera kepzesszervezo
Tuba Vera
Telefon:
+36 1 212 44 12
Fax: +36 1 212 5071
Email: vera.tuba
@samling.hu