Kezdőlap HR, TB HR és Munkajog képzések HR controlling képzések
HR controlling képzések
A HR Controllingról
 
Ahhoz, hogy a vállalat minden munkakörében minden időpontban megfelelő minőségű, képzettségű, tapasztalatú ember legyen, professzionális HR munka szükséges. A munkaerő nem csupán költségtényező, hanem erőforrás is, hozzájárulása a vállalati értékteremtés folyamatához jelentős. Az értékteremtés optimalizálásához, meg kell teremteni a vállalati és emberi erőforrások összhangját: az erőforrásokat hatékonyan és eredményesen kell menedzselni. Az ehhez kapcsolódó tevékenységeket meg kell tervezni, a megvalósulását, a külső és belső tendenciákat folyamatosan nyomon kell követni, elemezni. Ez a kontrolling tevékenység, amely a sikeres menedzsment egyik legfontosabb eszköze. Ebben a vállalat minden munkavállalójának van feladata, de természetesen ezek a feladatok eltérő hangsúllyal és felelősséggel jelennek meg. A HR kontrolling a kontrolling tevékenység egy részterülete, melynek középpontjában az emberi erőforrások kontrollingja áll, de ez hatékonyan és eredményesen csak a kontrolling más részterületeivel együttműködve, a vállalati kontrolling tevékenység egészére való hatásaival és kapcsolatrendszerével együtt értelmezhető és végezhető.
 
„Amit nem tudsz megmérni, azt nem is tudod menedzselni.”
(Robert S. Kaplan, David P. Norton)
 
HR Controlling képzéseink
 
1 napos HR controlling képzésünk célja a napi operatív HR tevékenységekhez kapcsolódó kontrolling alapismeretek bemutatása, rendszerezése. Áttekintést ad a HR kontrolling fogalmáról, eszközeiről, tevékenységi területeiről, kapcsolódási pontjairól. Az elméleti ismeretek elsajátítását prezentáció és oktatási segédanyag támogatja. Az új ismeretek megértését és elmélyítését egyéni és csoportos gyakorlatok, illetve workshop jelleggel közösen megoldott feladatok segítik. A résztvevők megoszthatják egymással a témához kapcsolódó tapasztalataikat, kihívásaikat.

Azoknak ajánljuk, akik:
• ismerkednek a területtel, szeretnének egy átfogó képet a HR kontrollingról,
• néhány éve foglalkoznak a HR kontrolling valamely részterületével, de rálátást szeretnének az összefüggésekre,
• nem HR területen dolgoznak, de van HR kontrollinggal összefüggő feladatuk,
• nem HR területen dolgozó vezetőként szeretnének hatékonyabban gazdálkodni a rendelkezésükre álló emberi erőforrással.
 
4 napos HR Controlling képzésünk célja naprakész, komplex HR kontrolling ismeretek átadása. A képzés fókuszában az értékteremtéssel összefüggő aktuális napi és stratégiai kihívások állnak, és ehhez kapcsolódóan mutatjuk be azokat a HR kontrolling módszereket, eljárásokat, megoldásokat, amelyekkel támogatható a kihívásokra való hatékony és eredményes válasz. Bemutatjuk, hogyan lehet elmozdulni a „munkaerő csak létszám és költség” attitűdből a „minden munkatársunk értékteremtő erőforrás, aki önmaga és a vállalat számára egyaránt értéket szeretne teremteni” megközelítés irányába. Az elméleti ismeretek elsajátítását prezentáció és oktatási segédanyag támogatja. Az új ismeretek megértését és elmélyítését egyéni és csoportos gyakorlatok, illetve workshop jelleggel közösen megoldott feladatok segítik. A résztvevők megoszthatják egymással a témához kapcsolódó tapasztalataikat, kihívásaikat.

Azoknak ajánljuk, akik:
• HR vezetők
• HR szakérők, elsősorban a HR rendszerek fejlesztése vagy a munkaerőfejlesztés területén
• HR kontrollerek és rendelkeznek néhány év tapasztalattal a HR és/vagy a kontrolling területen,
• HR kontrolling rendszer kialakításával, továbbfejlesztésével összefüggő feladata van,
• nem HR területen dolgoznak, de van HR kontrollinggal és/vagy vállalati stratégiával összefüggő feladatuk és tapasztalatuk,
• nem HR területen dolgozó vezetőként szeretnének hatékonyabban gazdálkodni a rendelkezésükre álló emberi erőforrással.

A REFA GmbH-val kötött licencszerződés alapján, Magyarországon egyedülálló módon a 4 napos HR Controlling képzést elvégző résztvevőink német nyelvű REFA HR controlling Zeugnis-t (bizonyítványt) kaphatnak!
 
HR mutatószámok (1 nap) képzésünk célja az emberi erőforrás menedzselésével összefüggő mérési módszerek – jellemzően a mutatószámok – alkalmazásának áttekintése, rendszerezése. A képzés során kiemelt jelentőséget kap, hogy hogyan lehet elmozdulni az „azt mérjük, amit mérni tudunk” attitűdből az „azt mérjük, amire szükségünk van céljaink megvalósításához”, és hogyan teremthető meg a mérhetőség feltétele. Az elméleti ismeretek elsajátítását prezentáció és oktatási segédanyag támogatja. Az új ismeretek megértését és elmélyítését egyéni és csoportos gyakorlatok, illetve workshop jelleggel közösen megoldott feladatok segítik. A résztvevők megoszthatják egymással a témához kapcsolódó tapasztalataikat, kihívásaikat.

Azoknak ajánljuk, akik:
• munkájuk során rendszeresen dolgoznak mutatószámokkal,
• szeretnék bővíteni a mutatószámokkal kapcsolatos ismereteiket,
• szeretnének ötleteket, eszközöket kapni HR mérési rendszerük kialakításához, bővítéséhet, továbbfejlesztéséhez,
• akik már elvégezték HRC1nap vagy HRC4nap képzésünket.
 
Képzéseinket általában évente kétszer indítjuk nyílt formában.
 
Nem tudja eldönteni melyik képzést válassza?
Tekintse meg összehasonlítva a három képzésünket, hogy könnyeb legyen a választás! Táblázat itt >>
 
képzés felelős  
Szilágyi Georgina
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 111
+36 20 559 0808
Fax: +36 1 212 5071
Email:
KÉPZÉSI ASSZISZTENS  
Kökény Enikő
Telefon:
+36 1 212 44 12
Mellék: 108
+36 20 533 9620
Fax: +36 1 212 5071
Email:
A sikerorientált vállalkozások költségeinek egyre nagyobb részét képezik a munkaerővel kapcsolatos kiadások. A humán erőforrással való gazdálkodás egyre növekvő szerepe eredményezte a kontrolling eszközök kiterjesztését a humán területre is.