Kezdőlap ÚJ! Vállalkozói Akadémia Tárgyalástechnika ALAP képzés
Tárgyalástechnika ALAP képzés
ISMERTETŐ
 
TÁRGYALÁSTECHNIKA ALAP TRÉNING
 
Kiknek ajánljuk? 
Olyan szervezetek vezetőinek, munkatársainak, akik gyakran tárgyalnak külső és belső ügyfelekkel
Optimális terjedelem: 1 nap
Minimális/optimális/maximális csoportméret: min 8 fő, opt: 12 fő, max 14 fő
 
A tréning célja:
 • A tárgyalások alapelveinek megismerésén keresztül a résztvevők legyenek képesek a belső és külső ügyfelekkel történő tárgyalások, megbeszélések során a hatékony érdekérvényesítésre.
 • A résztvevők tárgyalási készségeinek megalapozása, fejlesztése, a munkájukban előforduló kritikus helyzetekre, tárgyalási szituációkra történő felkészülés
 • Az egyéni erősségek és a fejlesztendő készségek tudatosítása
 • A tárgyalópartner személyiségéhez illeszkedő tárgyalási stratégia tudatos megválasztásának képessége fejlődjön a résztvevőkben.
 • A résztvevők tudatosabban kommunikáljanak a tárgyalásokon.
 • Ismerjék meg a tárgyalások alapelveit, eszközeit, módszereit, lehetséges stratégiáit, az alkalmazott tárgyalási taktikákat.
A résztvevők a tréning elvégzése után képesek lesznek:
 • Tervszerűen előkészíteni a tárgyalásokat és a megbeszéléseket.
 • Tervszerűen végig vinni egy tárgyalási folyamatot.
 • Felismerni a tárgyalópartner álláspontja mögött húzódó érdekeit.
 • Eredményesen képviselni a saját és a szervezeti egység érdekeit a tárgyalások során.
 • Értő módon kezelni a testbeszéd jelzéseit.
 • Eredményesen megvalósítani az együttműködő tárgyalási stratégiát.
 
Az alapképzés rövid tematikája:
 
 1. A tárgyalás természetrajza, típusai
 2. A tárgyalások előkészítése, a tárgyalási terv elkészítésének alapelvei, felkészülési terv készítése
 3. A tárgyalás felépítése, a tárgyalási ciklus
 4. Kommunikáció a tárgyaláson (első benyomás, verbális, non-verbális kommunikáció, kérdezéstechnika, érvelés-haszonérvelés)
 5. Az alkalmazott tárgyalási taktikák
 6. Az ártárgyalás technikái
 7. A tárgyalás lezárásának technikái
 
A tréning módszertana:
 
 • A képzést megelőzően kérdőív segítségével tárjuk fel a résztvevők elvárásait, igényeit, annak érdekében, hogy a tréninget minél inkább a tipikus tárgyalási helyzeteikhez tudjuk illeszteni.
 • A képzés során a személyes készségek fejlesztésével, új megoldási módok és technikák elsajátításával és gyakorlásával dolgozunk. Szimulációs és helyzetgyakorlatokban nyílik lehetőség a kísérletezésre és az új készségek megerősítésére. A résztvevők saját élmény szinten helyzetgyakorlatok, nemzetközileg kifejlesztett tesztek és esettanulmányok segítségével fejleszthetik képességeiket. A tréningen szerzett ismereteiket azonnal gyakorlatba áttéve kipróbálhatják, hogy mely technikák felelnek meg leginkább személyiségüknek és eddigi tapasztalataiknak.
 • A tréning végén Kahoot-ra alkalmazott teszttel és esettanulmányokkal mélyítjük el, kontroláljuk a megszerzett tudást.
 
 
A tréningek tematikája a Sämling Solution Consulting Kft. szellemi tulajdonát képezik. A résztvevők a tréninget a Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. szervezésében vehetik igénybe.
Képzési napok:
Tárgyalástechnika Alap tréning
2020. 03. 13.

Sämling székház - oktatóterem, 1124 Budapest Németvölgyi út 64.

Részvételi díj:
1 39000 Ft
(+27% ÁFA)
49530 Ft
Egy napon történő részvétel esetén. A tréning díja tartalmazza a jegyzetet, a gyakorlati vizsga díját és a látogatási tanúsítvány díját is.
2 76329 Ft
(+27% ÁFA)
96939 Ft
Két napon történő részvétel esetén. A tréning díja tartalmazza a jegyzetet, a gyakorlati vizsga díját és a látogatási tanúsítvány díját is.
Kedvezmények:
A kedvezmények nem összevonhatóak, minden esetben az Önnek járó legmagasabbat vesszük figyelembe!
 8% Hírlevélre történő feliratkozás esetén
 10% Early Bird kedvezmény
 12% 2 együttes jelentkezés - 2 fő vagy 2 különböző képzésre történő együttes jelentkezés esetén
 15% 3 együttes jelentkezés - 3 vagy több fő, egy vagy akár több különböző képzésre történő együttes jelentkezése esetén