Oldal nyomtatása
TB Klub 2019. - Tematika
 

SAMLING TB KLUB TEMATIKA

Társadalombiztosítás más szemszögből

2019. év

 

2019. január 17. (csütörtök)

10.00 – 12.00

Előadó: Dr. Molnárné Balogh Márta
Téma: A nyugdíjas munkavállalás új szabályai
Tematika: Folyamatban

12.30 – 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma: Munkabaleset, egyéb baleset is az üzemi balesetnek minősül? Milyen ellátással jár?
Tematika:

Ø      Baleset

Ø      Munkabaleset = Üzemi baleset???

Ø  A baleset bejelentése, kivizsgálása

Ø  Mikor, hogyan, miben kell rögzíteni a baleset kivizsgálásának eredményét

Ø  A baleset üzemiségének elbírálása, a határozat és a hozzá kapcsolódó jogkövetkezmények

Ø  Miért fontos a baleset üzemiségéről szóló határozat? Tipikus hibák a határozathozatal során

Ø  A baleseti táppénzre való jogosultság megállapítása

Ø  A baleseti táppénz összege

Ø  A baleseti táppénz megállapításáig hivatalból táppénz? Mi lesz a már kifizetett betegszabadsággal, táppénzzel a baleset üzemiségének megállapítása után?

Ø  A baleseti megtérítés szabályai – mit kell megtérítenie a munkáltatónak

Ø  Mi a baleset? Ha az munkavégzés közben történik, akkor már üzemi baleset? Milyen balesetek tekinthetőek üzemi balesetnek? Milyen bizonyítási eljárást kell lefolytatni a baleset üzemiségének elbírálása érdekében, mit kell tartalmazni a határozatnak? Járjuk körül…..

 

2019. február 13. (szerda)

10.00 – 12.00

Előadó: Széll Zoltánné
Téma: Biztosítási kötelezettség, járulékok
Tematika: Biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos tudnivalók, az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén, valamint a vezető tisztségviselők biztosítási kötelezettségei és a járulékfizetési kötelezettségek. A Ptk. és a társadalombiztosítás összefüggései (megbízási jogviszony, vezető tisztségviselők) Egyéni és társas vállalkozó, Katás vállalkozók

12.30 – 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma: Biztosítási kötelezettségek, járulékok, és ami ezek alapján 2019-ben jár.
Tematika: A klub első előadásához kapcsolódva bemutatjuk, hogy egyes jogviszonyokban milyen ellátás és hogyan jár a biztosítottaknak.

 

2019. március 13. (szerda)

10.00 – 12.00

Előadó: Locskai Botond
Téma:
Az elektronikus bevallás, hibalehetőségek, ezek javítása és funkció tippek
Tematika:
Folyamatban

 

12.30 – 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma:
Mit kell(ene) tudni a táppénzről? A táppénzre való jogosultság.
Tematika:

Ø  A keresőképtelenség igazolása (EGT-s, illetve 3-ik állam által kiadott orvosi igazolás)

Ø  A „beszélő”keresőképtelenségi kódok

Ø  A jogi és az orvosi keresőképtelenség elhatárolása, jelentősége (jogosultság/jár/nem jár szabály kérdései a szabadság, fizetés nélküli szabadság és a „keresőképtelenség összeütközése” esetén)

Ø  Keresőképtelenségi kódváltás és a táppénz összefüggései

Ø  Betegszabadságra vonatkozó szabályok (betegszabadság kiadása a határozott idejű munkaszerződés, évváltás esetén, stb.)

Ø  Táppénz a betegszabadság után

Ø  Biztosításban töltött idő összeszámítása

Ø  Táppénzre való jogosultság ideje, a táppénz előzmény számítása

Ø  Speciális jogosultsági esetek

Ø  A gyermekápolása címén igénybe vehető táppénzre való jogosultság, az előzmény számítása, a 12 éven felüli gyermek betegségére tekintettel táppénzre való jogosultság

Ø  Táppénz kérelmek elbírálása, ügyintézés a kifizetőhelyen, táppénzről szóló döntések (mikor lehet/kell sommás eljárás szabályait alkalmazni)

Ø  A méltányosságból megállapítható táppénz igénylésének menete

Ø  A klubfoglalkozáson körbejárjuk a táppénzre való jogosultsággal kapcsolatos kérdéseket, így teljes képet kapunk a keresőképtelenségről, a betegszabadságról és táppénzre való jogosultságról.

 

2019. április 16. (kedd)

10.00 – 12.00

Előadó: Horváth Tibor
Téma: Nemzetközi szabályok a társadalombiztosításban
Tematika: Az előadáson bemutatásra kerülnek az EU-s és a nemzetközi szabályok. Mi a teendő, ha valaki külföldi munkavállalás céljából távozik akár az EU-ba akár 3. országba. Ki, mikor, hol és milyen ellátásra szerezhet jogosultságot. Mire     lehet jogosult, ha a hazatelepedés céljával jön vissza Magyarországra.

 

12.30 – 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma:
Mit kell(ene) tudni a táppénzről? A táppénz összege
Tematika:

Ø  a táppénz alap meghatározása

Ø  a táppénz mértékének, összegének kiszámítása

Ø  a jogviszony kezdetének meghatározása (atipikus jogviszony megszűnése esetén)

Ø  irányadó/számítási időszak felállítása

Ø  a fennálló biztosítási jogviszony jelentősége a táppénz összegének kiszámításánál

Ø  a táppénz összegének változásának esetei folyamatos keresőképtelenség esetén

Ø  a kedvezmény szabály alkalmazása

Ø  a kódváltás hatása a táppénz összegére (Kódváltás esetén mikor kell új számítási időszakot meghatározni? Ha nincs kódváltás, akkor biztos, hogy a folyamatos keresőképtelenség végéig egy számítási időszakot kell meghatározni?)

Ø  KATA-s vállalkozók táppénze

Ø  Gyakorlati példákon keresztül nézzük meg hogyan állapítom meg a táppénz  alapját, összegét, szó lesz a „nem jár” szabály alkalmazási eseteiről, a már kifizetett táppénz elszámolásáról, a táppénz egyharmadról, illetve a jogalap nélkül kifizetett táppénz rendezéséről is. 

 

2019. május 24. (péntek)

10.00 – 12.00

Előadó: Szervezés alatt
Téma:
A GDPR és a bérszámfejtés kapcsolata
Tematika: Folyamatban

12.30 – 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma:
A csecsemőgondozási díj
Tematika:

Ø  Mt. szerint a szülési szabadság kiadása, időtartama

Ø  Csecsemőgondozási díj (továbbiakban: CSED) jogosultság szabályai (szülés, kontra születés)

Ø  Anyán kívül ki kaphat CSED-et, mikortól és mennyi időre

Ø  CSED összege

Ø  A CSED folyósításának korlátai

Ø  A kedvezmény szabály alkalmazásának esetei

Ø  Választás a családtámogatási ellátás és a CSED között

Ø  Aktuális kérdések a témában

Ø  A csecsemőgondozási díjjal kapcsolatos valamennyi szabály terítékre kerül, külön kiemelve néhány speciális esetet.

2019. június 17. (hétfő)

10.00 – 12.00 

Előadó: Dr. Dani Csaba
Téma:
Az alanyi jogú családtámogatási ellátásokról és azok eljárási szabályairól (GYES, GYET)
Tematika: Folyamatban

12.30  - 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma:
A gyermekgondozási díj és a GYED extra

Tematika:

 

Ø  A GYED-re való jogosultság szabályai (biztosított szülő fogalma, a jogosultság megállapítása, elutasítása)

Ø  A GYED összegének megállapítása (GYED maximum)

Ø  Vállalkozók, ügyvezetők, őstermelők gyed-en

Ø  Mit jelent a GYED EXTRA a gyakorlatban

Ø  Választás az ellátások között (mikor, hogyan kell alkalmazni 2019-ben)

Ø  A betudás szabályairól (kinek az ellátásából, milyen esetben, hogyan lehet ellátást levonni, „betudni”)

Ø  Körbejárjuk a gyed témakörét, hogy az egyes jogviszonyokban ki, mikor és hogyan veheti igénybe a gyermekgondozási díjat.

 

2019. szeptember 16. (hétfő)

10.00 – 12.00 

Előadó: Táborossy Zsuzsa
Téma:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól
Tematika: Folyamatban

12.30  - 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma:
A gyermekgondozási díj és a betudás szabálya, családi ellátások az Unióban
Tematika:

Ø  Biztosítás az Unió tagállamaiban

Ø  Több jogviszony esetén melyik tagállamban válik biztosítottá a munkavállaló

Ø  A helyes eljárás, ha a CSED/GYED ellátásban részesülő biztosított bejelenti, hogy átmenetileg valamelyik EU tagállamba fog költözni

Ø  Családi ellátás az Unió szabályai szerint, hol lehet az ellátásokat igénybe venni

Ø  A GYED folyósítása külföldi tartózkodás alatt, a gyed folyósítás felfüggesztése

Ø  Több gyerek esetén ki és hogyan kaphatja a „GYED-eket”? A GYED, mint családi ellátás. Családi ellátás az Európai Unióban (az ellátások halmozódása, a teherviselő tagállam meghatározása), eljárás az EGT-s járási hivatal értesítése alapján. 

Ø  Szülők választása: apa GYED-en és anya?

 

2019. október 14. (hétfő)

10.00 – 12.00 

Előadó: Molnárné Dr. Balogh Márta
Téma:
A nyugdíjbiztosítást érintő egyes szabályokról
Tematika: Folyamatban

12.30  - 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma:
Eljárásjog a társadalombiztosítási kifizetőhelyen
Tematika:
Az előadáson arra vállalkozunk, hogy egy olyan képet nyújtsunk az Ákr. szabályozási rendszeréről, amelyet a mindennapos munkavégzés során alkalmazni kell.  A kérelem benyújtása, a döntés formái, a hatóság jogszerű hallgatása, az egyszerűsített döntés, ügyintézési határidő számítása, ügyintézési határidő túllépésének következményei, sommás, teljes eljárás, automatikus döntéshozatal, kapcsolódó eljárás, függő hatályú döntés, hiánypótlás, megkeresés, döntés véglegessége. Mindezekhez gyakorlati sémák, sablonok kerülnek bemutatásra.

 

2019. november 13. (szerda)

10.00 – 12.00 

Előadó: Széll Zoltánné
Téma:
Az egyes – foglalkoztatókat érintő – adótörvények és járulékokra vonatkozó szabályokról
Tematika: Folyamatban

12.30  - 14.30

Előadó: Dr. Bogdán Zsuzsanna
Téma: Ellenőrzési eljárás a társadalombiztosítási kifizetőhelyen
Tematika: Folyamatban

 

2019. december 16. (hétfő)

Előadó: Szervezés alatt
Téma:
A 2020-tól hatályos változások

Ha a jól tájékozottság tudással párosul, akkor az nem más mint az információs hatalom. A tudás ott van Önöknél, a változásokról pedig az információt mi biztosítjuk.

Az előadóink abban nyújtanak segítséget, hogy időben tudjunk a változásokról, így azokra fel tudjunk készülni, az adózás, a járulék, valamint a társadalombiztosítás területén. A várható jogszabályváltozások megbeszélése.