Kezdőlap ÚJ! Vállalkozói Akadémia Vezetői kompetenciák fejlesztése
Vezetői kompetenciák fejlesztése
ISMERTETŐ
A világ egyik legkárosabb önámítása az, hogy „Vezetőnek születni kell”! 
Az emberek vezetését tanuljuk még akkor is, ha sokan ezt fiatalkorukban szülőtől, korábbi vezetőtől tudattalanul lesik el.  
 
Kiknek ajánljuk? 
Vállalkozóknak, vezetőknek, kinevezés előtt álló személyeknek, azok számára, akik már elgondolkodtak az alábbi kérdéseken: 
Tudjuk egy jó vezető és egy rossz vezető között végtelen a különbség, az egyik sikerre visz egy céget a másik a csődbe. Vajon én tudok-e fejlődni ebben? 
Vajon jól vezetem és motiválom az embereimet? Mennyire és milyen mértékben demotiválhatom vagy tarthatom vissza az embereim teljesítményét a rossz vezetői munkámmal? 
 
Optimális terjedelem (nap/óra): 2 nap  
Optimális csoportméret: 6--18 fő 
 
Összefoglaló a képzésről: 
A program általános célja korszerű vezetési szemlélet kialakítása, illetve megerősítése, modern vezetéselméleti ismeretek átadása, a vezetői készségek felfrissítése és kiegészítése a vezető beosztású munkatársak körülményeinek alapulvételével.  
A személyközi készségek fejlesztésének eredményessége igen nehezen mérhető. A legtöbb problémát a viselkedés összetett jellege, valamint az egyéb hatások elkülönítésének nehézsége okozza. A képzés végén a résztvevők lehetőséget kapnak egy speciális 360 fokos vezetői mérés elkészítésére. Ez nagymértékben segíti a megtanultak beépítését a munkájukba (ennek díja része a képzési díjnak).  

A képzés leírása: 
  • A vezetői önismeret javítása, mások megismerése. 
  • Vezetés elméletek megismerése és beültetése a napi gyakorlatba.  
  • Célorientált vezetés kialakítása 
  • Helyzetfüggő vezetés elméletének megismerése és alkalmazási lehetőségei 
  • A vezetői döntéshozatali mechanizmus vizsgálata, a vezető sikerének előre jelezhetősége.  
  • A beosztotti teljesítményt meghatározó elemek vezetői egyensúlyának fejlesztése 
  • A vezetői munkában alkalmazott szükségletalapú motivációs elméletek megismerése és alkalmazási lehetőségei 
  • Vezetői kommunikáció javítása 
  • A leggyakoribb vezetői helyzetek helyes kommunikálása: feladatkiadás, döntés közlése, rossz teljesítmény kezelése, motiváló beszélgetés 
  • Konfliktuskezelés, probléma megoldás vezetői szituációkban 
Módszertan: 
A képzés során nemcsak az ismeretátadásra és a készségfejlesztésre koncentrálunk. Feladatunknak tekintjük azt is, hogy egy nyitott, meghitt tanulási környezetet alakítsunk ki, amelyben a résztvevők a tanulást nem kényszernek érzik, hanem maguk keresik az új ismeretek befogadásának lehetőségét. Szimulációs és szerepjátékokban nyílik lehetőség a kísérletezésre és az új készségek megerősítésére. 
 
Tematika / Tárgyalt főbb témakörök napi bontásban: 
 
1. oktatási nap: 
A vezetői önismeret javítása, mások megismerése
- Ki vagyok én és milyen mintákat követ a viselkedésem a másokkal való kapcsolataimban? Mások viselkedésének megértése és a különbözőségek elfogadása.  
 
- Személyiségtípusok megismerése, tipológia, mint az emberismeret eszköze.  
 
- Vezetői szerep és önértékelés 

A vezetői szerep 
A program keretében a résztvevők értékelik a vezetői szerepből adódó sajátosságokat. 
 
A különböző vezetési stílusok megismerése-korszerű vezetési módszerek használata (Helyzetfüggő Vezetés) 
 
- Vezetési stílusok megismerése, megtapasztalása: a különböző vezetési szituációk és elérendő célok, valamint az adekvát magatartási minták elemzése. A különböző stílusok előnyeinek és hátrányainak számbavétele. 
 
- Helyes stílus megérzéseinek fejlesztése: a vezetés személyre szabott, folyamat-orientált modelljének megismerése. Az eltérő felkészültségű és motivációjú munkatársak irányításának módjai a tőlük reálisan elvárható teljesítménynek és fejlődésnek megfelelően. 
 
A beosztottak teljesítményét meghatározó vezetési feladatok 
 
Célokról, célorientált vezetés: azon területek meghatározása, ahol a célok kitűzése elengedhetetlen SMART célkitűzések. 
 
A vezetői munkában alkalmazott szükségletalapú motivációs elméletek megismerése 
 
- Motivációs elméletek a vezetők számára 
 
- Szervezeti célok - egyéni célok. 
 
- Eredményt vagy erőfeszítést motivációs folyamata. 
 
- Szükséglet alapú elméletek jelentősége a vezetői munkában /Maslow, Herzberg, Alderfer/. 
 
 
2. oktatási nap: 
A vezetői kommunikáció javítása  
 
Milyen kommunikációs csapdákat kell kikerülnöm, hogy sikeresen közöljem másokkal szándékaimat, félreértések nélkül. A csoporton belüli információ elosztási és információ szerzési viselkedések tanulmányozása a vezetés, együttműködés módjainak vizsgálatán keresztül, hogy megfogalmazhatóvá váljanak a hatékony kommunikációs technikák. A kommunikáció általános szabályszerűségeinek áttekintése.
 
A vezető-beosztott kommunikáció javítása 
 
- Participatív vezetés kommunikációja  
 
- Saját döntés közlése, elfogadtatása 
 
- Kellemetlen szervezeti döntések elfogadtatása 
 
- Vezetői visszacsatolás az egyéni teljesítmények fejlesztő célzatú értékelése 
 
- Dorgálás, megszidás javulás érdekében  
 
- Normák elvárások helyes kommunikálása, betartatása 
 
- Munka delegálása közvetlen beosztottaknak 
 
Vezetői visszacsatolás - az egyéni teljesítmények fejlesztő célzatú értékelése 
 
- A beosztotti teljesítmény visszacsatolásának kommunikálása, melynek eredményeként a beosztottnál teljesítményjavulást prognosztizálható. 
 
Konfliktuskezelés, együttműködés és asszertív problémamegoldás vezetői szituációkban 
 _____________________________________
A tréning kihelyezett, vállalati formában is elérhető. Rugalmasan alkalmazkodunk megrendelőink kívánságaihoz az ország egész területén. További információkért és egyedi ajánlat igényléséért forduljon képzés felelősünkhöz!  
 
  
 
 
Előadó bemutatása:
Ecsédi István - Tulajdonos, tréner, tanácsadó 
“Az Improvers Group és ezen belül a FranklinCovey Magyarország egyik alapítója, tulajdonosa és tanácsadója vagyok. Tanácsadói tevékenységem kiterjed a stratégiai menedzsmentre, vezetési kultúrafejlesztésre és az OD tanácsadás területére. Tanulmányokat folytattam az Egyesült Államokban, dolgoztam és képzéseken vettem részt Nagy-Britanniában és Portugáliában. Munkám során voltam a Joint Venture Szövetség oktatási tanácsadója, CHAMP-tanácsadó és tagja az Amerikai Menedzsment Intézetnek, valamint elnöke a Tréning Kerekasztalnak.”
 
Oktatás az alábbi területeken:
- A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
- Leadership
- A megvalósítás 4 alapszabálya
 
Részvételi díj:
1 88000 Ft
(+27% ÁFA)
111760 Ft
Legkedvezőbb ár: 79 200 Ft + ÁFA
INFORMÁCIÓ:
KÉPZÉS FELELŐS   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
edit.dandoci@samling.hu
 
KÉPZÉsszervező  
Licsár Alexandra
Telefon:
  +36 20 289 4200
Email:
alexandra.licsar@samling.hu